UP-STAIRS

Liderzy społeczności: Strukturyzacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji lokalnej oraz identyfikacja rozwiązań regulacyjnych wspierających innowacyjne technologie i modele biznesowe

(UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models)

www.h2020-upstairs.eu 


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 30.09-01.10 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu, podczas którego ustalono zakres obowiązków członków konsorcjum na następne miesiące.

Raport

W październiku 2021 r. powstał raport na temat ram prawnych, administracyjnych i motywacyjnych dla działań w różnych krajach. Raport opisuje główne potrzeby, problemy oraz wyzwania, które mogą napotkać obywatele oraz inne podmioty (np. przedstawiciele szkół, szpitali lub lokalnych firm, itp.), podczas wspólnego działania mającego na celu zwiększenie skali inwestycji np. zbieranie funduszy lub uzyskania innego wsparcia.

Raport

O PROJEKCIE

Projekt UP–Stairs ma na celu przełamanie barier utrudniających formułowanie się społeczności energetycznych. Bariery te to: brak wiedzy specjalistycznej oraz utrudniony dostęp do informacji. Utworzony zostanie wirtualny tzw. „one stop shop” (rodzaj struktury gdzie wszystko jest w jednym miejscu) będący platformą do współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami, zawierający gotowe modele biznesowe, formy wsparcia czy kompendium wiedzy.

LinkedIn TUTAJ

Twitter TUTAJ

Czas trwania: wrzesień 2020 r. - wrzesień 2023 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Film prezentujący projekt dostępny jest TUTAJ.

“Detailed Report on the legislative, administrative and incentive framework for collective actions in different countries”

KONTAKT

Karolina Loth-Babut

kloth@kape.gov.pl

Anna Piórkowska

apiorkowska@kape.gov.pl