ENEFIRST PLUS

Efektywność energetyczna przede wszystkim

Plug Energy Efficiency First In

Strona internetowa: ENEFIRST + - IEECP


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 22-23 listopada 2023 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu. Omówiono na nim plan działania na kolejne lata. 

O PROJEKCIE

Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” (EE1st) mająca na celu zapewnienie bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych cenowo dostaw energii w Unii Europejskiej (UE), jest jedną z kluczowych zasad w prawodawstwie energetyczny UE. Ocena dotychczasowych działań wskazuje, że realne wdrożenie EE1st jest dużo trudniejsze, niż się początkowo wydawało. Projekt ma na celu wsparcie najważniejszych interesariuszy w procesie inwestycji w planowanie i infrastrukturę energetyczną oraz stworzenie systemu zachęt.

Najważniejsze działania:

  • dostarczenie władzom publicznym oraz innym zainteresowanym stronom wskazówek do wdrażania zasady EE1st,
  • zebranie przykładów wdrażania zasady EE1st dla pilotażów w 4 krajach (Chorwacja, Grecja, Włochy i Polska),
  • rozwój społeczności związanej z praktycznym wdrażaniem tej zasady,
  • opracowanie kompleksowego źródła danych i zasobów nt. zasady EE1st.

Czas trwania: listopad 2023 r. - grudzień 2026 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce

KONTAKT

Paweł Gilewski

pgilewski@kape.gov.pl