KAPE

TWÓJ PARTNER I DORADCA W EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU ENERGIĄ

Skontaktuj się z nami

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:

  • prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle, 

  • projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie, 

  • oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją gospodarki niskoemisyjnej, 

  • prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.


Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 28-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę. Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej. Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii. Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.


  • przeprowadziliśmy weryfikację blisko 11 tys. audytów energetycznych dla BGK w ramach wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej,

  • w pięciu przetargach na białe certyfikaty wykonaliśmy ponad 600 audytów efektywności energetycznej dla naszych Klientów,

  • od 2013 wykonujemy projekty budynków energooszczędnych,

  • przeprowadziliśmy setki audytów energetycznych budynków, w tym budynków administracji publicznej, budynków mieszkalnych i biurowych,

  • realizujemy obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

NASZA MISJA

"Bazując na wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz
na wieloletnim doświadczeniu, wspólnie z naszymi klientami dążymy do zrównoważonej energetycznie Polski"

NASZA WIZJA

"Naszą ambicją jest być liderem w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu poprawy efektywności energetycznej w Polsce, realnie wpływającego na poprawę stanu środowiska naturalnego. Zbudujemy to poprzez elastyczność, profesjonalizm, skrupulatność w podejściu do Klienta, lojalność oraz wysokie kompetencje Pracowników w KAPE"

HISTORIA KAPE W PIGUŁCE


2022 - W KIERUNKU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Budujemy dla naszych Klientów strategie dekarbonizacji. Startujemy z usługą oraz warsztatami związanymi z obliczaniem śladu węglowego organizacji i produktu

2020 - DUŻE ZMIANY

Wykonujemy obowiązkowe audyty energetycznych dla dużych
przedsiębiorstw. Wdrażamy pierwsze instalacje systemu
monitorowania zużycia energii KAPE monitoring.


2019 - ĆWIERĆ WIEKU KAPE

Świętujemy 25-lecie działalności KAPE i przy tej okazji organizujemy dwie konferencje naukowe w Krakowie i w Warszawie. Rozpoczynamy realizację projektu ELENA dla ciepłownictwa.

2017 - AUDYTY OBOWIĄZKOWE PRZEDSIĘBIORSTW

Wykonujemy ponad 120 audytów energetycznych przedsiębiorstw, który to obowiązek wynika ze znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej.


2014-2020 - WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

Opracowujemy 25 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla różnych gmin w całej Polsce.

2012-2020 - BIAŁE CERTYFIKATY

Wykonujemy przeszło 600 audytów efektywności energetycznej
dla ponad 100 klientów w związku z pozyskiwaniem świadectw
efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.


2013 - BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE

Tworzymy Pracownię Projektów Budownictwa Energooszczędnego.

2012 - OTWARCIE NA WSCHÓD 

Podpisujemy umowę o współpracy z Państwową Agencją
Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.


2007 - DZIAŁANIA NA RZECZ GOSPODARKI

Stajemy się członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej
Energetycznie Gospodarki.

2005 - PJCEE

Powstaje Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej.
Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR).


2004 - WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ

Podpisujemy umowę o współpracy z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych.

2003 - KOMISJA EUROPEJSKA I PROJEKTY 

Otrzymujemy status tzw. Mandated body w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS nadany przez Komisję Europejską.


1999-2002 - KRAJOWY PUNKT KONTRAKTOWY

Pełnimy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego europejskich
programów SAVE i ALTENER oraz Inteligentna Energia-Europa. 

1994 - SEJM RP UCHWALA POWSTANIE KAPE S.A.

W wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, jako efekt
porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę energetyczną
państwa powstaje Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Głównym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NAGRODY DLA KAPE

MEDAL EUROPEJSKI
- 28 EDYCJA

Jest to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

LIDER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Docenieniem naszej działalności było przyznanie prestiżowej nagrody w kategorii Lider Efektywności Energetycznej 2012 w dniu 22 maja 2013 r.

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA
2020

Nagrodę otrzymaliśmy za aktywność i szczególne osiągnięcia w unijnym programie badań i innowacji Horyzont 2020. "Kryształowa Brukselka 2020" została przyznana przez Krajowy Punkt Kontraktowy w kategorii Biznes - duże przedsiębiorstwa w grudniu 2020 roku.

DIAMENT SUSTAINABLE ECONOMY 2022 

Kapituła konkursowa przyznała KAPE wyróżnienie w konkursie "Diamenty Sustainable Economy 2022", w kategorii "Lider doradztwa dla zrównoważonego rozwoju".