EKSPERTYZY ENERGETYCZNE

Zapewniamy dobrą współpracę, terminowość, wiedzę merytoryczną i doświadczenie,
które łącznie pozwalają uzyskać oczekiwany efekt końcowy

Skontaktuj się z nami

EKSPERTYZY DLA RÓŻNYCH BRANŻ

Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy energetyczne dotyczące konkretnych zagadnień branżowych na potrzeby przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, instytucji pozarządowych i szkolnictwa wyższego. W ciągu ostatnich 5 lat przygotowaliśmy około 30 takich dokumentów.


Nasze opracowania i analizy dotyczą polityki energetyczno-klimatycznej,  gospodarki niskoemisyjnej,  efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią, usług energetycznych, transportu niskoemisyjnego, a także związanych z tym efektów ekologicznych i energetycznych.

Potrzebujesz profesjonalnej analizy z zakresu energetyki lub OZE?