ENSMOV PLUS

Ocena, kwantyfikacja i wzmocnienie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) 

kontynuacja projektu ENSMOV - Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)

(Evaluation, Quantification and Strengthening of the Implementation of the Policies and EM&V under Article 7 of the EED)

https://ieecp.org/projects/ensmov-plus/  


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 1-2 grudnia 2023 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu ENSMOV Plus.

O PROJEKCIE

Artykuł 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej (EEOS) lub środków alternatywnych w celu osiągnięcia oszczędności energii w okresie objętym obowiązkiem (2021-2030).

ENSMOV Plus jest kontynuacją projektu ENSMOV, który wspomaga kraje członkowskie Unii Europejskiej w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez opracowanie materiałów na temat praktycznych i strategicznych zagadnień wiążących się z realizacją Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).

W ramach zorganizowanej w projekcie wymiany wiedzy utworzono w Polsce Radę Ekspertów Projektu Ensmov ds. transpozycji Art. 7 Dyrektywy EE. Podczas spotkań Rady omawia się najważniejsze aspekty związane z systemem białych certyfikatów i innymi mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.

Głównymi celami projektu są:

  • ułatwianie i propagowanie wymiany wiedzy i doświadczeń między krajami członkowskimi,

  • wypracowanie dedykowanych materiałów i narzędzi odpowiadających potrzebom Państw Członkowskich,

  • wsparcie mechanizmów monitorowania, raportowania i weryfikacji przez władze krajowe efektów polityk wdrażanych w ramach Artykułu 7 EED, aby zapewnić dostęp do wiarygodnych danych pozwalających na kształtowanie polityk w perspektywie 2030 roku.

Konsorcjum obejmuje partnerów z 12 państw członkowskich: Austria, Chorwacja, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia i Słowenia.

Uwaga: wraz ze zmianami dyrektywy EED, artykuł 7 stanie się artykułem 8. Ponieważ zmiany nie zostały jeszcze przyjęte, a większość zainteresowanych stron jest nadal przyzwyczajona do obecnej numeracji, mówimy tutaj o art. 7 EED.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach umowy nr 101076098. Wyrażone w nim poglądy i opinie należą wyłącznie do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub CINEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Czas trwania projektu: grudzień 2022 r. - listopad 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały do pobrania dostępne są TUTAJ.

Podsumowanie spotkania z 16 listopada 2021 r.

Implications of the Fit for 55 Package on Member States’ Energy Saving Obligations

KONTAKT

Anna Mazur

amazur@kape.gov.pl

Marek Zaborowski

mzaborowski@kape.gov.pl