ENSMOV PLUS

Ocena, kwantyfikacja i wzmocnienie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) 

kontynuacja projektu ENSMOV - Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)

(Evaluation, Quantification and Strengthening of the Implementation of the Policies and EM&V under Article 7 of the EED)

www.ensmov.eu 


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 1-2 grudnia 2023 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu ENSMOV Plus.

O PROJEKCIE

ENSMOV Plus jest kontynuacją projektu ENSMOV, który wspomaga kraje członkowskie Unii Europejskiej w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez opracowanie materiałów na temat praktycznych i strategicznych zagadnień wiążących się z realizacją Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).

W ramach zorganizowanej w projekcie wymiany wiedzy utworzono w Polsce Radę Ekspertów Projektu Ensmov ds. transpozycji Art. 7 Dyrektywy EE. Podczas spotkań Rady omawia się najważniejsze aspekty związane z systemem białych certyfikatów i innymi mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.

Głównymi celami projektu są:

  • ułatwianie i propagowanie wymiany wiedzy i doświadczeń między krajami członkowskimi,

  • wypracowanie dedykowanych materiałów i narzędzi odpowiadających potrzebom Państw Członkowskich,

  • wsparcie mechanizmów monitorowania, raportowania i weryfikacji przez władze krajowe efektów polityk wdrażanych w ramach Artykułu 7 EED, aby zapewnić dostęp do wiarygodnych danych pozwalających na kształtowanie polityk w perspektywie 2030 roku.

Czas trwania projektu: listopad 2022 r. - październik 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały do pobrania dostępne są TUTAJ.

Podsumowanie spotkania z 16 listopada 2021 r.

KONTAKT

Anna Mazur

amazur@kape.gov.pl

Michał Kaczmarski

mkaczmarski@kape.gov.pl