TRANSFORMACJA CIEPŁOWNICTWA

Wspieramy transformację sektora ciepłowniczego w Polsce. Doradzamy przedsiębiorstwom energetyki cieplnej przy inwestycjach w efektywne systemy ciepłownicze i samorządom przy tworzeniu planów strategicznych.

Skontaktuj się z nami

CIEPŁOWNICTWO W POLSCE

Zapewnienie komfortu cieplnego stanowi podstawową potrzebę społeczeństwa, która nierozerwalnie wiąże się z problemem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zarówno w postaci niskiej (budynki jednorodzinne) jak i wysokiej emisji (ciepłownictwo systemowe). 

Ciepłownictwo jest jednym z najistotniejszych sektorów przemysłowych gospodarki, o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa w polskich warunkach klimatycznych. Ciepło systemowe zaspokaja prawie 1/4 zapotrzebowania na ciepło w Polsce. Ciepło jest przede wszystkim wykorzystywane przez gospodarstwa domowe, ale również na potrzeby przemysłu i budownictwa, handlu, usług oraz budynków użyteczności publicznej. 

Ciepłownictwo w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań na które składają się m.in konieczność dostosowania do europejskich przepisów, rosnące ceny energii oraz system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (tzw. EU ETS).

        

EKSPERTYZY DLA CIEPŁOWNICTWA

Przeprowadzamy analizy dotyczące stanu ciepłownictwa systemowego w Polsce z uwzględnieniem kierunków polityki Unii Europejskiej dotyczącej sektora ciepłownictwa w perspektywie do 2025 i 2030 r. Uwzględniamy aktualne przepisy i dostosowujemy możliwości pod zadany temat.

W swoich opracowaniach uwzględniamy zastosowanie wytycznych mających przyczynić się do realizacji transformacji ciepłownictwa w Polsce w kierunku systemów bezemisyjnych i efektywnych energetycznie.

Dowiedz się więcej >

USŁUGI DLA CIEPŁOWNICTWA 

Nasza firma jako Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych w ciepłownictwie, realizuje pakiet kompleksowych usług dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC), współfinansowanych z programu ELENA (European Local ENergy Assistance) i zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Wykonujemy prace projektowe i inżynierskie, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia przetargu oraz pełnimy nadzór nad realizowaną inwestycją.

Dowiedz się więcej >

PLANY STRATEGICZNE DLA JST

Pomagamy samorządom w opracowaniu planów związanych z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem w nośniki energii oraz przygotowaniu koncepcji monitorowania zużycia energii. Oferujemy JST do stosowania wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Dowiedz się więcej >

Chcesz przeprowadzić modernizację źródła ciepła i stworzyć efektywny system ciepłowniczy? Zgłoś się do ekspertów KAPE!