AKTUALNOŚCI

Przegląd praktyk wykonywania audytu energetycznego

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które powstało w ramach realizacji projektu KNOWnNEBs "Przegląd praktyk wykonywania audytu energetycznego w przedsiębiorstwach". Raport powstał na podstawie wiedzy ekspertów, wywiadów przeprowadzonych z przedsiębiorcami, a także ankiet dotyczących postrzegania przez właścicieli firm oraz ich pracowników korzyści pozaenergetycznych z wdrażania środków efektywności energetycznej. Opracowanie zawiera informacje dotyczące krajów biorących udział w projekcie KNownNEBs. Raport do pobrania znajduje się poniżej.

Przegląd praktyk wykonywania audytu energetycznego w przedsiębiorstwach

Nabór dla MŚP na audyty energetyczne

Prowadzimy nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej i napojów, w których wykonamy audyt energetyczny z zastosowaniem nowoczesnej metodologii uwzględniającej oprócz oszczędności energii i kosztów funkcjonowania firmy także korzyści pozaenergetyczne. Audyt będzie dla firm bezpłatny, ponieważ wykonany zostanie w ramach realizacji unijnego projektu  KNOWnNEBs . Ze wszystkich zgłoszeń wybierzemy 5 firm, które otrzymają bezpłatny audyt energetyczny.

Zgłoszenia zawierające: nazwę, adres firmy oraz krótki opis działalności z podaniem kodu NACE lub PKD oraz wielkość przedsiębiorstwa wg. unijnej klasyfikacji (małe, średnie) prosimy przesyłać na adres mailowy: mmazurkiewicz@kape.gov.pl  do dnia 31.01.2024 r. Dodatkowych informacji udzieli p. Marta Mazurkiewicz tel. 726 116 114.

Czekamy na opinię  przedsiębiorców i ich stowarzyszeń

Opinia przedsiębiorców, a także instytucji ich zrzeszających jest dla nas niezwykle ważna, a także niezbędna do realizacji projektu. Prosimy zatem o jej wyrażenie w poniższym anonimowym kwestionariuszu dotyczącym korzyści pozaenergetycznych zawartych w metodologii wykonywania audytu energetycznego w firmie.

Link do kwestionariusza dostępny jest TUTAJ .

Poszukujemy MŚP do współpracy

Poszukujemy małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej, które wykonały w ostatnich latach audyt energetyczny.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 28-29 listopada 2022 r. w Rydze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Projekt skupia 9 partnerów z 9 krajów UE. KNOWnNEBs ma na celu opracowanie nowej metodologii wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, która uwzględni i oszacuje także korzyści pozaenergetyczne.

O PROJEKCIE

Wynik przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu energetycznego ma duży wpływ na to, czy przedsiębiorca podejmie decyzję o zainwestowaniu w efektywność energetyczną. Obecne podejście do audytu energetycznego obejmuje zwykle tylko analizę bezpośrednich oszczędności kosztów energii, a nie uwzględnia korzyści pozaenergetycznych (NEB), takich jak: lepsza jakość wytwarzanych produktów, komfort pracy, zwiększona produktywność czy mniejsza liczba przestojów z powodu konieczności wykonania konserwacji. Oznacza to, że przedsiębiorca nawet jeśli przeprowadzi audyt, nie zna wszystkich korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie jego zaleceń.

Krajowe programy wsparcia efektywności energetycznej dla przemysłu również nie uwzględniają korzyści pozaenergetycznych płynących z inwestowania w efektywność energetyczną. Dlatego też, inwestycje mające duże znaczenie dla przedsiębiorstwa, ale osiągające niższe oszczędności energii, nie mają dostępu do finansowania.

Projekt ma na celu opracowanie nowej metodologii wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, która uwzględni i oszacuje także korzyści pozaenergetyczne.

Czas trwania: listopad 2022 r. - październik 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Newsletter nr 1 - maj 2023 r. 

Newsletter nr 2 - grudzień 2023 r. 

Przegląd praktyk wykonywania audytu energetycznego w przedsiębiorstwach

KONTAKT

Marta Mazurkiewicz

mmazurkiewicz@kape.gov.pl