FACYLITATOR EPC

Kompleksowy doradca dla podmiotów publicznych przy zawieraniu i realizacji umów o poprawę efektywności energetycznej EPC.

Dowiedz się więcej 

FACYLITATOR EPC

Facylitator EPC to kompleksowy doradca dla podmiotów publicznych w zakresie przygotowywania, zawierania i monitoringu umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC) z firmami wykonawczymi, działającymi w modelu ESCO.

Facylitator EPC wspiera jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektu EPC, wyborze firmy ESCO oraz późniejszym nadzorze technicznym i prawnym nad wykonaniem projektu i procesem zarządzania energią. 

Facylitator w terminologii International Energy Agency oznacza doradca instytucjonalny podmiotu publicznego w projekcie EPC.

KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak utworzyły pierwszego w Polsce Facylitatora EPC i oferują kompleksowe doradztwo w zakresie zawierania przez instytucje publiczne takich umów oraz przygotowania całej inwestycji.

Więcej ...

UMOWY EPC

Umowy z gwarancją oszczędności tzw. umowy EPC (ang. Energy Performance Contracting) opierają się o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii. 

Typowy projekt EPC jest przygotowywany przez przedsiębiorstwo usług energetycznych ESCO (ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company). Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności.

W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne wytwarzanie energii elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności.

Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie, w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub modernizacji. Zatem inwestor spłaca koszt inwestycji czy modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych lub modernizacyjnych.

Więcej ...

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Marek TOBIACELLI

Ekspert w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Ekspertyz

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Szukasz doradcy przy projektach termomodernizacji budynków publicznych? Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.