DEESME 2050

Rozwój projektów związanych z efektywnością energetyczną w MŚP z myślą o europejskich celach 2050

(Developing Energy Efficiency Projects in SMEs for European 2050 targets) 

https://ieecp.org/projects/deesme2050/


AKTUALNOŚCI

Poszukujemy firm z branży meblarskiej i pochodnych

Poszukujemy firm z sektora przemysłu meblarskiego oraz pochodnych, które chciałyby wziąć udział w działaniach projektu, m.in. szkoleniach, audycie, tworzeniu Systemu Zarządzania Energią. 

Firmy, które chciałyby otrzymać finansowany przez projekt przegląd energetyczny prosimy o wypełnienie kwestionariusza dostępnego TUTAJ.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, na którym omówiono zakres kolejnych działań.

O PROJEKCIE

Przedsiębiorstwa odpowiadają za zużycie ogromnych ilości energii, aż 74% końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej. Należy zatem zwrócić uwagę na ich efektywność energetyczną. Część przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, przeprowadza audyty energetyczne oraz wdraża ich wyniki, jednak małe i średnie przedsiębiorstwa nie stanowią dużego odsetka wśród firm dążących do efektywności energetycznej.

W projekcie DEESME 2050 zwrócono szczególną uwagę na przedsiębiorstwa z sektora przemysłu meblarskiego oraz pochodnych, w związku z tym, że Europa jest drugim największym rynkiem meblarskim na świecie i przy tym najbardziej zintegrowanym (ponad 80% popytu zaspokaja produkcja unijna). Ponadto, cztery Państwa członkowskie, w tym Polska, które będą w ramach projektu współpracować z przedsiębiorstwami uznały przemysł meblarski za ważną branżę. Sektor meblarski w Unii Europejskiej obejmuje 130 000 firm bez uwzględnionego łańcucha wartości, zatrudnia ponad milion osób i obejmuje głównie MŚP.

Ogólnym celem DEESME 2050 jest rozwinięcie tzw. podejścia DEESME wspierającego przedsiębiorstwa w pokonywaniu przeszkód we wdrażaniu działań na rzecz efektywności energetycznej.

Ma to być realizowane poprzez:

  • zaangażowanie, wsparcie i towarzyszenie przedsiębiorcom we wdrażaniu działań na rzecz efektywności energetycznej w oparciu o ich poziom gotowości,
  • budowanie potencjału firm i pracowników na wszystkich szczeblach,
  • zapewnienie trwałości działań poprzez przygotowanie finansowania, standaryzację i powielanie, współpracę ze stowarzyszeniami i decydentami.

Czas trwania: listopad 2022 r. - kwiecień 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie inwestycyjnym dla firm z branży meblarskiej

KONTAKT


Anna Piórkowska

apiorkowska@kape.gov.pl 


Marta Mazurkiewicz

mmazurkiewicz@kape.gov.pl