AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Na życzenie Klienta wykonujemy audyty efektywności energetycznej pod Białe Certyfikaty lub pod Kredyt Ekologiczny.

CZYM JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, w urządzeniu technicznym lub w instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. (Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej)

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Zakres audytu efektywności energetycznej dotyczy najczęściej tylko jednego wybranego przedsięwzięcia np. modernizacji oświetlenia lub kilku przedsięwzięć tego samego typu. Celem jest określenie oszczędności energii finalnej osiągniętej dzięki realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Audyt efektywności energetycznej zazwyczaj stanowi załącznik do wniosku o pozyskanie Białych Certyfikatów lub instrumentów wspierających efektywność energetyczną (np. kredyt ekologiczny, inne formy dofinasowania), może też być podstawą do oceny zasadności realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych.

Rodzaje inwestycji, dla których najczęściej wykonujemy Audyt Efektywności Energetycznej:

  • Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej
  • Wytwarzanie energii elektrycznej w Kogeneracji (CHP)
  • Montaż odzysku ciepła (rekuperacja)
  • Modernizacja oświetlenia
  • Modernizacja kotłowni
  • Montaż kolektorów słonecznych
  • Montaż pomp ciepła
O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Łukasz ZYWAR

Kierownik Działu Efektywności Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Szukasz wykonawcy audytu efektywności energetycznej pod Białe Certyfikaty lub Kredyt Ekologiczny?