LABEL2020

Nowa etykieta energetyczna jako narzędzie wzrostu popytu i podaży na produkty energooszczędne

(New Label driving supply and demand of energy efficient products)

www.label2020.pl


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu LABEL2020. W spotkaniu wzięło udział 21 partnerów realizujących projekt.

www.label2020.pl


Zapraszamy na stronę internetową, na której dostępne są informacje o nowym systemie etykietowania energetycznego. Strona skierowana jest do konsumentów, producentów i sprzedawców urządzeń AGD oraz przedstawicieli administracji publicznej.

 
 

Kurs e-learningowy dla sprzedawców urządzeń AGD i RTV

W ramach projektu Label2020 przygotowaliśmy kurs e-learningowy przeznaczony dla sprzedawców, który dostarczy wiedzę na temat nowych zasad etykietowania. Każdy sprzedawca po pozytywnym przejściu kursu będzie umiał swobodnie odpowiadać na pytania klienta dotyczące etykiet energetycznych i doradzić w wyborze energooszczędnych urządzeń. Otrzyma także certyfikat ukończenia kursu.

Kurs zawiera 5 modułów: wprowadzający oraz osobne moduły do urządzeń: piorących, chłodniczych, TV i źródeł światła, które obejmują zagadnienia:

 • Jakie są różnice między starą a nową etykietą?
 • Jakie jest znaczenie piktogramów?
 • Wskazówki i przykłady jak rozmawiać z klientem w sklepie
 • Kiedy etykiety zostaną zmienione w sklepach stacjonarnych i internetowych?
 • Pytania i odpowiedzi na końcu każdego modułu w celu podsumowania wiedzy

Kurs dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej  TUTAJ , a także w formatach: SCORM 1.2, SCORM 2004.oraz HTML. W celu otrzymania takiej wersji, prosimy o kontakt mailowy na adres label2020@kape.gov.pl.

Przewodnik po etykietowaniu urządzeń sprzedawanych w Internecie

Czy wiesz, że urządzenia AGD i RTV sprzedawane w Internecie powinny posiadać prawidłową, zgodną z unijnymi wymogami etykietę energetyczną?

W ramach realizacji projektu opracowaliśmy we współpracy z ekspertami z innych krajów UE przewodnik po etykietowaniu energetycznym dla urządzeń sprzedawanych w Internecie. Zachęcamy producentów i sprzedawców urządzeń, a także każdego, kto zamierza kupić nowe urządzenia AGD czy RTV do zapoznania się z przewodnikiem.

Przewodnik dostępny jest  TUTAJ .

Webinarium

W dniu 9 września 2021 r. odbyło na webinarium  „Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego”.  Webinarium zorganizowano w ramach realizacji projektu  Label2020 , dotyczącego etykietowania energetycznego urządzeń AGD, RTV i źródeł światła.

Na webinarium wystąpił Pan Michał Waloch - Prezes Zarządu Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” i poruszył następujące zagadnienia:

 • Dlaczego przeskalowano dawną etykietę energetyczną?

 • Gdzie należy umieszczać nową etykietę – produkty, opakowania, strony www wprowadzających?

 • Jak wygląda nowa etykieta (rozmiar, kolorystyka, dane na etykiecie, jakie powinny się znaleźć zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego)?

 • Jakie produkty oświetleniowe należy etykietować a których nie należy?

 • Produkt wyposażony a etykieta energetyczna

 • Jakie są okresy przejściowe w nowej regulacji dotyczącej etykietowania energetycznego?

 • Nowa etykieta – obowiązki producenta, wprowadzającego, importera, dystrybutora, sprzedającego

 • Daty ramowe etykietowania

Odpowiadał również na zadane przez uczestników webinarium dodatkowe pytania.  Przedstawiono także materiały informacyjne opracowane w ramach projektu  Label2020 , z których można korzystać bezpłatnie.

Nagranie z webinarium dostępne jest TUTAJ.

Webinarium dla producentów i dystrybutorów urządzeń  AGD, RTV i sprzętu   oświetleniowego

Zapraszamy na webinarium "Nowy system etykietowania energetycznego - rejestrowanie produktów w bazie EPREL", które odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10.00-12.00.

Webinarium skierowane jest do producentów i dystrybutorów urządzeń AGD oraz sprzętu oświetleniowego.

Na webinarium przedstawimy następujące zagadnienia:

 • podstawy systemu oceny zgodności,
 • wprowadzenie do systemu ekoprojektowania i etykietowania w sprzęcie,
 • proces rejestracji modeli w bazie EPREL.

Powyższe zagadnienia zaprezentuje przedstawiciel Związku Producentów AGD Radosław Maj - wieloletni ekspert branży AGD w zakresie wprowadzania produktów na rynek, w tym systemu oceny zgodności, chemikaliów w sprzęcie, ekoprojektowania urządzeń związanych z energią i etykiet energetycznych. 

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Nagranie dostępne jest TUTAJ

O PROJEKCIE

Etykieta energetyczna już od ponad 20 lat jest narzędziem wspierającym rozwój rynku energooszczędnych technologii i produktów. Stymuluje ona zarówno podaż jak i popyt na urządzenia energooszczędne.

Jednak koncepcja etykietowania obejmująca klasy efektywności od A+++ do D stała się mało przejrzysta, a tym samym straciła siłę swojego oddziaływania. Dlatego też, Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić nową koncepcję etykietowania energetycznego tak, aby zawierała ona klasy od A do G. Wymaga to przeskalowania klas energetycznych i dopasowania nowej skali do zmieniającego się rynku.

Unia Europejska przyjęła nowy format etykiet energetycznych dla 6 grup produktów:

 • zmywarki do naczyń,

 • pralki i pralko-suszarki,

 • lodówki, w tym lodówki do przechowywania wina,

 • lampy,

 • wyświetlacze elektroniczne, w tym monitory telewizyjne i wyświetlacze digital signage,

 • urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (znane również jako „lodówki komercyjne”, jako nowa kategoria produktów).

Nowe etykiety są widoczne w sklepach stacjonarnych i internetowych od 1 marca 2021 r.

Zadaniem projektu LABEL2020 jest wspieranie producentów oraz sprzedawców urządzeń, a także konsumentów i instytucji publicznych przy wprowadzaniu na rynek nowych przepisów dotyczących etykietowania energetycznego. Projekt realizowany jest w 16 krajach Unii Europejskiej.

Czas trwania: czerwiec 2019 r. - listopad 2022 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Broszura zawierająca najważniejsze informacje o nowych etykietach energetycznych dla urządzeń AGD i RTV


Ulotka o nowych etykietach energetycznych dla urządzeń chłodniczych


Ulotka o nowych etykietach energetycznych dla urządzeń piorących i zmywających


Ulotka o nowych etykietach energetycznych dla telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych


Ulotka o nowych etykietach energetycznych dla źródeł światła


Przewodnik po etykietowaniu urządzeń sprzedawanych w Internecie


Prezentacja z webinarium  „Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego”

 
 

Film informacyjny o nowych etykietach energetycznych dostępny TUTAJ.
(film można otrzymać także w formacie mp4 po wysłaniu zapytania na adres mailowy label2020@kape.gov.pl)

 
 

Piosenka i teledysk to część pakietu edukacyjnego dla szkół podstawowych, który opracowywano w ramach realizacji projektu LABEL2020. Pakiet edukacyjny dotyczy tematyki energooszczędnego użytkowania urządzeń AGD, RTV i źródeł światła, a także etykiet energetycznych dla tych urządzeń.

Teledysk dostępny jest TUTAJ.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „ETYKIETY ENERGETYCZNE W SŁUŻBIE RATOWANIA PLANETY” dla klas IV i V szkoły podstawowej - lekcja stacjonarna

Prezentacja do SCENARIUSZA ZAJĘĆ „ETYKIETY ENERGETYCZNE W SŁUŻBIE RATOWANIA PLANETY” dla klas IV i V szkoły podstawowej - lekcja stacjonarna

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „ETYKIETY ENERGETYCZNE W SŁUŻBIE RATOWANIA PLANETY” dla klas IV i V szkoły podstawowej - lekcja on-line

Prezentacja do SCENARIUSZA ZAJĘĆ „ETYKIETY ENERGETYCZNE W SŁUŻBIE RATOWANIA PLANETY” dla klas IV i V szkoły podstawowej - lekcja on-line

KONTAKT

Marta Mazurkiewicz

mmazurkiewicz@kape.gov.pl

label2020@kape.gov.pl