IBROAD2EPC

iBRoad2 - świadectwa charakterystyki energetycznej

(Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock)

www.ibroad-project.eu 


AKTUALNOŚCI

VI spotkanie konsorcjum projektu

Szóste spotkanie projektu odbyło się online w dniach 15 i 16 kwietnia 2024 r. Podczas dwudniowego wydarzenia dokonano przeglądu postępów projektu, w tym testów pilotażowych paszportu renowacji, które zostały przeprowadzone przez 48 ekspertów w łącznie 57 budynkach w sześciu krajach. Zespół spędził również dużo czasu na omawianiu rewizji dyrektywy EPBD i planowaniu przyszłych działań.

Spotkanie

27.04.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum iBRoad2EPC pt. „Train the trainer”. Przedstawiono narzędzie Asystenta iBRoad2EPC, który ma za zadanie wspomóc specjalistów od efektywności energetycznej budynków w tworzeniu planów renowacji oraz być łatwym w odbiorze i kompleksowym dokumentem renowacji dla właścicieli budynków. Oprócz tego omówiono plany opracowania zestawu narzędzi szkoleniowych oraz samego szkolenia dla audytorów energetycznych. Oznacza to, że niedługo projekt wejdzie w najważniejszą fazę – testowanie iBRoad2EPC w terenie.

IV spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 13-15.03.2023 r. odbyło się czwarte spotkanie projektowe „iBRoad2EPC”. Podczas spotkania omówiono postępy w projekcie oraz przedstawiono pierwszą wersję Asystenta iBRoad2EPC wraz z demo działania. Uczestnicy dyskutowali również o zmianie dyrektywy EPBD oraz sytuacji ekonomiczno-politycznej i jej wpływie na działania w projekcie.

II Zgromadzenie ogólne

W dniach 08-09.02.2022 r. odbyło się drugie zgromadzenie ogólne wszystkich krajów uczestniczących w iBRoad2EPC. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się na platformie ZOOM. Przez 2 dni omawiane były postępy w projekcie oraz statusy/zagrożenia państw. Poruszone zostały także plany na realizacje przyszłych zadań i spotkań.

I spotkanie NAC's

Dnia 12.01.2022 r. odbyło się spotkanie z polskimi członkami Krajowego Komitetu Doradczego (NACs). Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu iBRoad2EPC oraz harmonogram przyszłych spotkań i wymaganego wkładu od członków.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 15-16 września 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu. Przedstawiono na nim statusy krajów uczestniczących, omówiono plany synergii paszportu ze świadectwem charakterystyki, zagrożenia oraz bariery, które może mogą napotkać realizatorzy projektu.

O PROJEKCIE

Druga edycja projektu iBRoad jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia nowej generacji systemów oceny charakterystyki energetycznej i praktyk certyfikacyjnych, promując i integrując elementy Paszportu Renowacji Budynku, wspierającego właścicieli domów jednorodzinnych spersonalizowanymi poradami ułatwiającymi stopniową głęboką renowację, z systemem świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

iBRoad2EPC ma za zadanie także rozszerzenie, ulepszenie i poszerzenie ich formatu i zakresu, aby umożliwić ich zastosowanie również w przypadku budynków wielorodzinnych i publicznych. Celem projektu jest poprawienie niezawodności, użyteczności i skuteczności działań, a tym samym stworzenie świadectw charakterystyki energetycznej nowej generacji, która będzie wspierać ambicje Europy w zakresie dekarbonizacji przy jednoczesnej poprawie warunków użytkowania budynków. 

Czas trwania: 1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2024 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce.

KONTAKT

Karolina Junak

kjunak@kape.gov.pl