IBROAD2EPC

iBRoad2 - świadectwa charakterystyki energetycznej

(Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock)

www.ibroad-project.eu 


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 15-16 września 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu. Przedstawiono na nim statusy krajów uczestniczących, omówiono plany synergii paszportu ze świadectwem charakterystyki, zagrożenia oraz bariery, które może mogą napotkać realizatorzy projektu.

I spotkanie NAC's

Dnia 12.01.2022 r. odbyło się spotkanie z polskimi członkami Krajowego Komitetu Doradczego (NACs). Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu iBRoad2EPC oraz harmonogram przyszłych spotkań i wymaganego wkładu od członków.

II Zgromadzenie ogólne

W dniach 08-09.02.2022 r. odbyło się drugie zgromadzenie ogólne wszystkich krajów uczestniczących w iBRoad2EPC. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się na platformie ZOOM. Przez 2 dni omawiane były postępy w projekcie oraz statusy/zagrożenia państw. Poruszone zostały także plany na realizacje przyszłych zadań i spotkań.

O PROJEKCIE

Druga edycja projektu iBRoad jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia nowej generacji systemów oceny charakterystyki energetycznej i praktyk certyfikacyjnych, promując i integrując elementy Paszportu Renowacji Budynku, wspierającego właścicieli domów jednorodzinnych spersonalizowanymi poradami ułatwiającymi stopniową głęboką renowację, z systemem świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

iBRoad2EPC ma za zadanie także rozszerzenie, ulepszenie i poszerzenie ich formatu i zakresu, aby umożliwić ich zastosowanie również w przypadku budynków wielorodzinnych i publicznych. Celem projektu jest poprawienie niezawodności, użyteczności i skuteczności działań, a tym samym stworzenie świadectw charakterystyki energetycznej nowej generacji, która będzie wspierać ambicje Europy w zakresie dekarbonizacji przy jednoczesnej poprawie warunków użytkowania budynków. 

Czas trwania: 1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2024 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce.

KONTAKT

Karolina Junak

kjunak@kape.gov.pl