DEESME

Krajowe programy na rzecz efektywności energetycznej w MŚP

(National schemes for energy efficiency in SMEs)

www.deesme.eu 


AKTUALNOŚCI

Forum Termomodernizacji

6 października 2021 r. zaprezentowano projekt na Forum Termomodernizacji organizowanym przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i przedstawiono metodykę oceny wielorakich korzyści efektywności energetycznej w ramach audytów energetycznych i systemów zarządzania energią. Relacja z wydarzenia i prezentacje dostępne są  TUTAJ  i  TUTAJ .

Webinarium

19 października 2021 r. odbyło się webinarium „W kierunku zdekarbonizowanej Europy: Zwiększanie efektywności energetycznej w MŚP w celu przejścia na czystą energię” zorganizowane w ramach realizacji projektu DEESME we współpracy z sześcioma innymi projektami Programu Horyzont 2020. Webinarium oparte było na rezultatach wszystkich tych projektów.

Więcej informacji  TUTAJ .  


Agenda spotkania

Szkolenie dla MŚP

Zapraszamy na dedykowane MŚP szkolenie, na którym zaprezentujemy działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące do uzyskania wielorakich korzyści wynikających ze zwiększania efektywności energetycznej i wprowadzania systemów zarządzania energią.   Szkolenie odbędzie się  on-line  w dniu  7 marca 2023 r. w godz. 11.00-13.00

W trakcie szkolenia „DEESME – nowe podejście do audytu energetycznego” przedstawimy:

  • Co oznacza podejście DEESME? - narzędzie do wykonania przeglądu energetycznego w przedsiębiorstwie,
  • Wymagania związane z rozwojem systemu zarządzania energią,
  • Aspekty prawne dotyczące audytu energetycznego,
  • Procedury i wymogi dotyczące wdrażania podejścia DEESME,
  • Korzyści wynikające z wdrożenia wyników audytu energetycznego oraz wprowadzenia systemu zarządzania energią.

Szkolenie jest bezpłatne, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem: DEESME – nowe podejście do audytu energetycznego (szkolenie dla MŚP) | Krajowa Agencja Poszanowania Energii | KAPE S.A.

O PROJEKCIE

Celem projektu DEESME jest wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP), w aktywnym udziale w transformacji energetycznej poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści efektywności energetycznej i systemów zarzadzania energią. Partnerzy projektu współpracują z przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi, doradcami i firmami certyfikującymi w zakresie energii wspierając działania transformacji energetycznej oferując przedsiębiorcom szkolenia, porady i ułatwiając dostęp do mechanizmów finansowych. W ramach projektu przedstawiciele MŚP będą mieli możliwość towarzyszenia w tworzeniu i testowaniu rozwiązań wypracowanych w projekcie, realizując audyty energetyczne i wdrażając systemy zarządzania energią wykorzystujące już istniejące międzynarodowe standardy w połączeniu z zastosowaniem podejścia wielorakich korzyści efektywności energetycznej.

Dodatkowo w ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z przedstawicielami władz państwowych krajów Unii Europejskiej w celu wspierania procesu wdrażania nowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej dedykowanych dla przedsiębiorców.

Trzy główne cele projektu DEESME to:

  • ułatwienie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści efektywności energetycznej i systemów zarządzania energią,
  • wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu polityk poprawy efektywności energetycznej w ramach Art. 8 EED,
  • wzmocnienie wykorzystania wyników projektu DEESME po zakończeniu projektu poprzez aktywne wparcie we wdrożeniu proponowanych rozwiązań.
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu, gdzie będę pojawiały się aktualności i materiały wypracowane w projekcie.
Czas trwania: wrzesień 2020 r. - grudzień 2023 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

Anna Piórkowska

apiorkowska@kape.gov.pl

Marta Mazurkiewicz

mmazurkiewicz@kape.gov.pl