Webinarium: Ślad węglowy w całym cyklu życia budynków w Polsce
Grant ECF

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza do udziału w webinarium na temat śladu węglowego w całym cyklu życia budynków w Polsce w dniu 31 maja godz. 10.00-12.30. Pełna neutralność klimatyczna oraz dekarbonizacja gospodarki to kluczowe cele Unii Europejskiej do 2050 roku. Sektor budowlany jest jednym z najważniejszych podmiotów w drodze do osiągnięcia tych celów ponieważ odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych powiązanych ze zużyciem energii. Dlatego istotne jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie dotyczące wyzwań przed jakimi stoi sektor budownictwa w najbliższych latach w aspekcie wdrażania polityki klimatycznej UE, w szczególności wdrażania znowelizowanej właśnie Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Omówione zostaną doświadczenia krajów UE we wdrażaniu regulacji dotyczących wyznaczania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Przedstawione zostaną również wyniki obliczeń śladu węglowego budynków w warunkach polskich oraz rekomendacje dotyczące: metodologii wyznaczania śladu węglowego, niezbędnych zmian prawnych i promocji tej tematyki wśród całego społeczeństwa.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego ale przede wszystkim do architektów, inżynierów budowlanych, instalatorów, producentów oraz dostawców materiałów budowlanych, deweloperów, ośrodków naukowych, administracji państwowej i samorządowej itp. 

Prelegentami na spotkaniu będą eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Link do rejestracji: https://www.kape.gov.pl/event/slad-weglowy-w-caym-cyklu-zycia-budynkow-w-polsce-57/register

Szczegółowa agenda do pobrania

Spotkanie odbędzie się na platformie MS teams.

Webinarium przeprowadzone będzie w ramach projektu: „Establishing whole-life carbon of buildings in Poland” realizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. ze środków European Climate Foundation.


Share this post
Energooszczędna siedziba Nadleśnictwa Olkusz - KAPE autorem dokumentacji projektowej
Budownictwo energooszczędne