BIOENERGIA DLA BIZNESU

Zwiększenie wykorzystania biopaliw stałych na cele energetyczne w sektorach gospodarki (przemyłu, rolnictwa oraz usług) – Bioenergia dla biznesu

(Uptake of Solid Bioenergy in European Commercial Sectors (Industry, Trade, Agricultural and Service Sectors) – Bioenergy for Business)

www.bioenergy4business.eu


AKTUALNOŚCI

Mozliwość finansowania

W ramach projektu możliwe było nieodpłatne wykonanie przez KAPE 3-4 Studiów Wykonalności przedsięwzięć budowy kotłowni na biomasę .

O PROJEKCIE

Międzynarodowy projekt Bioenergy4Buisness wspomagał i promował (częściowe) zastępowanie paliw kopalnych, (takich jak węgiel, olej opałowy, gaz) wykorzystywanych na cele grzewcze, biomasą (np. produkty uboczne przemysłu drzewnego, biomasa leśna, pelet, słoma i inne produkty pochodzenia rolniczego) w Unii Europejskiej oraz poza nią.

Bioenergy4Buisness prezentował inwestorom i operatorom jak używać biomasę w sposób opłacalny i wydajnie energetycznie.

Projekt opierał się na trzech głównych filarach:

  • Użyciu rozsądnych modeli biznesowych i finansowych

  • Stworzeniu sprzyjających warunków

  • Uważnej ocenie i wdrażaniu wykorzystania biomasy, zarówno w ciepłownictwie jak i dla zastosowań dla potrzeb własnych

Najważniejsze cele:

  • Przekonanie interesantów o możliwościach, które są tworzone przez lokalne łańcuchy wartości dla bioenergii cieplnej  

  • Uświadomienie prawodawców o środkach politycznych, które mogą przyśpieszyć procesy technologiczne

Odbiorcy projektu:

  • Deweloperzy

  • Konsultanci

  • Operatorzy oraz pracownicy ciepłowni

  • Inżynierowie w zakładach ciepłowniczych oraz w sektorach gdzie wykorzystywana jest biomasa na cele grzewcze

Projekt, który łączył prawodawców i rynki!

Bioenergy4Business zachęcał prawodawców do opracowywania ram polityki na rzecz zrównoważonej, dochodowej i wysokiej jakości ciepła z biomasy. Projekt przyczynił się do osiągnięcia celów OZE na rok 2020 w państwach członkowskich UE i otworzył drogę do wykorzystywania biomasy na cele ciepłownicze po roku 2020.

Obecnie przedsiębiorstwa europejskie są uzależnione od węgla, oleju opałowego i gazu, są często importowane z regionów niestabilnych politycznie. Bioenergy4Business pomagał przedsiębiorcom wykorzystywać znaczny potencjał gospodarczy i potencjał zrównoważonego rozwoju ciepła z biomasy jako realną alternatywę dla paliw kopalnych!)

Bioenergy4Business to projekt finansowany w ramach programu ramowego Horizon 2020 Unii Europejskiej.

Czas trwania: 1 stycznia 2015 r. - 31 sierpnia 2017 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Ulotka projektowa

Plakat projektowy

Modele biznesowe inwestycji „biomasowych”

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce

Wykorzystanie OZE, w tym kolektorów słonecznych do wsparcia ciepła sieciowego i kogeneracji

Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP

KONTAKT

  projekty@kape.gov.pl