Jak poprzez rozwój umiejętności wspierać efektywność energetyczną w budownictwie?
Build Up Skills II

28 marca 2023 r., w Centrum Prasowym Newseria, Varso Place, odbyło się spotkanie, pt. „Jak wspierać EE w budynkach poprzez rozwój umiejętności?”, podczas którego omówiono działania wspierające rozwój tzw. zielonych umiejętności oraz potencjalne bariery dla budowania kompetencji z tego obszaru.

Rozwijanie zielonych umiejętności jest niezbędne, by transformacja klimatyczno-energetyczna zakończyła się w Polsce sukcesem. Są to kompetencje przyszłości, a bez nich nie jesteśmy w stanie spełnić założeń nowego zielonego ładu. Są także coraz bardziej wymaganymi umiejętnościami na rynku pracy, ponieważ bez nich nie zadzieje się żaden proces transformacyjny.

Zielone umiejętności wspomagają przejście przez proces zielonej transformacji i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Nabywanie zielonych umiejętności tworzy przewagę konkurencyjną. Jest  to ważne z punktu widzenia osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej i spełnienia celów klimatycznych.

Przykładami zielonych umiejętności są: zakładanie paneli fotowoltaicznych albo montowanie pomp ciepła, ale należą do nich również: rozumienie całych procesów funkcjonowania łańcucha dostaw i to, jak go „zazieleniać”. Świadomość jak ważne jest propagowanie efektywności energetycznej, to również zielone umiejętności.

Podczas spotkania, Arkadiusz Węglarz, przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przedstawił zadania, które realizujemy w ramach projektu BUILD UP SKILLS II POLAND. Jednym z nich jest ocena efektów realizacji Krajowej Mapy Drogowej  rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków.

Mapa drogowa ma za zadanie przygotować ludzi do zwiększenia kwalifikacji w obszarze budownictwa w celu zrealizowania długoterminowej strategii renowacji. Omówił również działanie Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD UP SKILLS II. Celem nadrzędnym działania platformy jest aktywny udział interesariuszy rynku na szczeblu krajowym i regionalnym w tworzeniu Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym oraz w ramach edukacji formalnej i kształcenia poza formalnego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków.

Cele funkcjonowania platformy to:

  • mobilizowanie uczestników rynku do wyrażania opinii i składania wniosków do opracowywanej Strategii podnoszenia kwalifikacji,
  • udział uczestników rynku w publicznych konsultowaniu dokumentów składających się na Strategię podnoszenia kwalifikacji
  • przyjęcie ustaleń Strategii do realizacji przez uczestników rynku w ramach ich działania,
  • kontynuowanie udziału w pracach Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II po zakończeniu projektu.Share this post
Kraje UE dzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej.
ENSMOV Plus