Warsztaty dla JST - transformacja energetyczna w ciepłownictwie
Konkurs "Najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd"

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza na warsztaty poświęcone możliwościom finansowania transformacji energetycznej w ciepłownictwie. Wspólnie z ekspertami KAPE w spotkaniu wezmą udział specjaliści zajmujący się tematyką ciepłownictwa z Instytutu Polityki Energetycznej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz SBB Energy.

Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 sierpnia na platformie MS Teams. Szczegółowy program zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Celem warsztatu jest dostarczenie gminom wiedzy dotyczącej instrumentów finansowych dostępnych na rynku dla ciepłownictwa, modelach transformacji proponowanych w ramach projektu Strategii dla Ciepłownictwa, uwarunkowaniach prawnych i regulacyjnych oraz w kwestiach technicznych modernizacji, w tym o możliwościach wykorzystania technologii wodorowych w transformacji.

W części warsztatów prowadzonej przez KAPE opowiemy o:

  • Obowiązkach JST w zakresie zaopatrzenia w ciepło,
  • Stanie obecnym i perspektywach zmian w ciepłownictwie w Polsce i Europie,
  • Wymaganiach związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora ciepłowniczego,
  • Możliwych scenariuszach poprawy sytuacji w JST i PEC,
  • Programie ELENA jako narzędziu wsparcia wykorzystywanego przez KAPE S.A. do pomocy lokalnym JST i PEC.

Uczestnikiem warsztatów mogą być Jednostki Samorządu Terytorialnego, które przystąpiły do udziału w kategorii konkursowej „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”, będącej częścią "II Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd". Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, a partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 sierpnia 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/

Zachęcamy do uczestnictwa!


Share this post
KAPE z grantem od European Climate Foundation
Analiza śladu węglowego w całym cyklu życia budynku w Polsce