O "śladzie węglowym w całym cyklu życia budynków w Polsce" - relacja z webinarium

31 maja 2013r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przedstawienia wyników projektu „Ślad węglowy w całym cyklu życia budynków w Polsce”, zorganizowane w ramach projektu: „Establishing whole-life carbon of buildings in Poland” realizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. ze środków European Climate Foundation. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych, szkół wyższych, izb budowlanych, pracowni architektonicznych oraz firm konsultingowych.

 
 

Na początku spotkania dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz doradca Zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej w KAPE S.A., omówił jak ważna jest problematyka dotycząca śladu węglowego w całym cyklu życia budynków w Polsce. Wyzwania które nas dotykają, zarówno te w praktyce jak i te w zakresie prób politycznego przeciwdziałania zmianom klimatu, wiążące się z przepisami w tej chwili w Polsce jak i w świecie są dosyć mocno akcentowane. KAPE, udało się zrealizować program dotyczący śladu węglowego w całym cyklu życia budynku w Polce którego efekty tego zostały zaprezentowane podczas webinarium. Znowelizowana dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, spowoduje, że dla właścicieli budynków pojawi się konieczność liczenia śladu węglowego. Dr hab. inż. Węglarz zwrócił uwagę na potrzebę opracowania Polskiej polityki śladu węglowego w całym cyklu życia budynków.

Ilona Wojdyła, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju z KAPE, przedstawiła wyzwania przed jakimi stoi sektor budownictwa w najbliższych latach w aspekcie wdrażania polityki klimatycznej UE, w szczególności wdrażania znowelizowanej właśnie Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Następnie dr inż. arch. Michał Pierzchalski, dyrektor pracowni budownictwa energooszczędnego z KAPE, omówił przepisy prawne dot. śladu węglowego budynków w krajach UE i w Polsce.

W dalszej części spotkania inż. Maja Koper oraz inż. Piotr Zdanowski przedstawili wyniki obliczeń śladu węglowego budynku jednorodzinnego modernizowanego oraz dla nowego budynku biurowego.

Dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz, przedstawił rekomendacje dotyczące Polityki wdrażania przepisów w zakresie całkowitego śladu węglowego budynków w Polsce. Na podstawie wszystkich analiz, najistotniejszą propozycję jest kwestia szkoleń i informacji w szerokim zakresie. Jeśli nie będziemy przekonani do celowości liczenia śladu węglowego to cała procedura nie przyniesie efektu jaką ma być zeroemisyjna gospodarka.

Głos zabrał również, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Tomasz Gałązka, który wspomniał, że: „Jesteśmy na etapie przedwstępnym, służącym wdrożeniu obliczania oraz wskazywania wskaźnika globalnego w całym cyklu życia nowych budynków, wykazywanie wskaźnika ma dotyczyć nowych budynków w świetle projektowanych regulacji dotyczących dyrektywy w charakterystyce energetycznej budynków”.

Spotkanie zakończyło się merytoryczną dyskusją pomiędzy uczestnikami spotkania.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii zaprasza wszystkich zajmujących się w Polsce śladem węglowym w budownictwie do wspólnych działań. W ramach działań KAPE związanych ze śladem węglowym w budynkach utworzyliśmy 2 grupy robocze, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska eksperckiego w zakresie wdrożenia wymagań prawnych oraz metodyki wyznaczania śladu węglowego budynków w Polsce oraz promowanie.

  • Grupa I ds metodyki obliczania śladu węglowego w budynkach
  • Grupa II ds promowania i komunikacji kwestii dot. śladu węglowego w budynkach

Osoby zainteresowane inicjatywą KAPE, prosimy o kontakt z:
Share this post
Wystartował nabór wniosków do Kredytu Ekologicznego! Uzyskaj wsparcie ze strony KAPE!
KAPE wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków