O roli firm ESCO w systemie Białych Certyfikatów
Projekt ENSMOV

W poniedziałek 21. listopada w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, które dotyczyło roli firm ESCO w systemie Białych Certyfikatów. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, firm ESCO, Forum Energii i wielu innych ekspertów.


Naszymi prelegentami byli: kierownik Biura ds. Białych Certyfikatów Anna Sapieha, doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej dr Arkadiusz Węglarz oraz ekspert w Departamencie Projektów i Ekspertyz Marek Tobiacelli. Warsztaty były cenną okazją do wymiany poglądów na temat tego, jak powinny wyglądać rozwiązania systemowe dotyczące współfinansowania przedsięwzięć efektywności energetycznej w formule ESCO w powiązaniu z systemem Białych Certyfikatów oraz obecnych wyzwań i barier, z którymi zmaga się ten sektor. 

Sebastian Bodzenta (Prezes Zarządu KAPE S.A.): „Takie spotkania to bezcenna okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy. Jednocześnie wciąż uświadamiamy sobie jak ważna jest edukacja w omawianych zakresach, dzisiaj były to świadectwa efektywności energetycznej oraz umowy EPC. Omawiana dzisiaj formuła ESCO, daje szanse realizacji inwestycji tym, których możliwości dotychczas były ograniczone."

Mariola Zmudzińska (Wiceprezes Zarządu KAPE S.A.): „Dzięki projektowi i współpracy, dostrzegamy większe szanse dla wsparcia działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarniach np. poprzez inwestycje modernizacyjne. Dzisiaj jak jeszcze nigdy wcześniej, takie działania zyskują na znaczeniu, gdyż są drogą do ograniczenia kosztów, uniezależnienia, wsparcia ochrony środowiska.”

Arkadiusz Węglarz (Doradca Zarządu KAPE ds. Gospodarki Niskoemisyjnej): "Najważniejsze konkluzje spotkania dotyczą potrzeby ograniczenia ryzyka przedsięwzięć w poprawę efektywności energetycznej, jak również uproszczenia procedur, a przez to zmniejszenie kosztów transakcji i przyspieszenie realizacji. Dodatkowo, aby efektywnie usprawnić i uatrakcyjnić model współfinansowania inwestycji z systemu Białych Certyfikatów, należy mieć na uwadze poprawę ich przychodowości oraz wprowadzić mechanizmy segmentujące rynek na komercyjny oraz publiczny."

Spotkanie odbyło się w ramach projektu ENSMOV – Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), którego KAPE jest partnerem.


Share this post
Szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych - ustawa dot. 10% oszczędności energii
Cel 10% oszczędności energii już od grudnia 2022 r.