Nowe rozdanie europejskich projektów z programu LIFE
KAPE z siedmioma projektami

Komisja Europejska przekazała oficjalnie wyniki ostatniego naboru projektów w programie LIFE. Aż 7 z 8 projektów składanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. zostało ocenionych pozytywnie! Rozpoczęcie prac w międzynarodowych zespołach zostało zaplanowane na październik i listopad 2022 roku. KAPE od lat uczestniczy w różnych europejskich programach informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Pełna lista projektów w których weźmie udział KAPE znajduje się poniżej.

  • ENSMOV Plus (Evaluation, Quantification and Strengthening of the Implementation of the Policies and EM&V under Article 7 of the EED) - Kontynuacja projektu ENSMOV. Wsparcie krajów członkowskich we wdrażaniu  i adaptowaniu polityk Art. 7 EED i systemów monitorowania, raportowania i weryfikacji oszczędności. 
  • JUSTEM (JUStice in Transition and EMpowerment against energy poverty) - Celem projektu JUSTEM jest pomoc regionom odchodzącym od węgla w kreowaniu zrównoważonej polityki energetycznej poprzez przygotowanie projektów gotowych do finansowania, przy jednoczesnej trosce o mieszkańców tych regionów.
  • ODYSSEE-MURE fit-4-55 - Monitoring i ocena działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej wszystkich państw UE. 
  • RED4HEAT - Wsparcie wytwarzania ciepła ze wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - analizy, rekomendacje. 
  • BUILDUPSKILLs - Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników branży budowlanej. 
  • KNOWnNEBs - przegląd istniejących praktyk wykonywania audytu energetycznego oraz aktualnych metodologii obliczeniowych po to, aby zaproponować nową metodologię, gdzie będą uwzględniane także korzyści pozaenergetyczne. 
  • DEESME 2050 - Kontynuacja projektu DEESME, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP), w aktywnym udziale w transformacji energetycznej poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści efektywności energetycznej i systemów zarzadzania energią. 

Informacje o wszystkich aktualnie prowadzonych projektach znajdziecie na naszej stronie w zakładce "O Projektach".

Zmarł Ryszard Jóźwiak - wieloletni pracownik KAPE