KAPE z grantem od European Climate Foundation
Analiza śladu węglowego w całym cyklu życia budynku w Polsce

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. otrzymała od European Climate Foundation (ECF) grant na analizę pod nazwą "Establishing whole-life carbon of buildings in Poland" ("Analiza śladu węglowego w cyklu życia budynku w Polsce"). Na realizację projektu przeznaczono 9 miesięcy, począwszy od 1 września 2022 r.

W związku z projektem nowego recastu dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, tj. po polsku Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków) w którym pojawia się pojęcie budynku bezemisyjnego oraz planu wprowadzenia analiz śladu węglowego w całym cyklu życia budynków, KAPE przeanalizuje obecną sytuację w Europie oraz w Polsce pod kątem wykonywania tego typu analiz. Przeprowadzone zostaną analizy własne dla dwóch wybranych budynków. Na tej podstawie zostaną zdefiniowane słabe strony i zagrożenia. W trakcie realizacji grantu planowane są konsultacje z specjalistami i oraz innymi interesariuszami, a także publikacje wyników pracy.

ECF wspiera organizacje zaangażowane w wiele różnych rodzajów działalności charytatywnej na rzecz łagodzenia zmian klimatu.


Share this post
Umowa z Tauron Nowe Technologie na pozyskanie Białych Certyfikatów
Białe Certyfikaty