KAPE wspiera uczelnie wyższe w transformacji energetycznej
Porozumienie pomiędzy KAPE, BOŚ Bank, NFOŚiGW i uczelniami wyższymi

Dolnośląskie i opolskie uczelnie publiczne połączyły siły, w dążeniu do budowy bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. 10 października 2023 roku, przedstawiciele władz rektorskich jedenastu uczelni wyższych podpisali strategiczne porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Bankiem Ochrony Środowiska, otwierając tym samym nowy rozdział w podejmowaniu aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Fot. Paweł Piotrowski za zgodą Uniwersytetu Wrocławskiego

Celem porozumienia jest umożliwienie Uczelniom skorzystania z profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie dążenia do tzw. zeroemisyjności. Obejmuje to takie obszary jak audyty energetyczne, redukcję śladu węglowego, wzrost udziału energii odnawialnej, efektywne wykorzystywanie energii w budynkach oraz termomodernizację. Współpraca KAPE, BOŚ i NFOŚiGW pozwoli również Uczelniom pozyskanie dofinansowań na działania służące poprawie efektywności energetycznej. Przedstawiciele wszystkich stron wyrazili chęć poprawy jakości powietrza oraz szybkiego wdrożenia energooszczędnych rozwiązań.

Sygnatariuszami porozumienia od strony akademickiej były:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Wrocławski.

Żródło: https://uwr.edu.pl/uczelnie-w-trosce-o-przyszlosc-naszej-planety/ oraz https://www.bosbank.pl/informacje-korporacyjne/centrum-prasowe/serwis-prasowy/informacje-prasowe/bos-na-rzecz-transformacji-energetycznej-polskich-uczelni


Share this post
Małopolscy samorządowcy z wizytą studyjną w Danii
Projekt LIFE Małopolska