KAPE na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
#EEC2024

Przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. uczestniczyli w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który pod hasłem "Transformacja dla przyszłości" odbywał się w dniach 7-9 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kongres wypełniły trzy dni intensywnych spotkań biznesowych, budowania relacji i dyskusji o niezbędnych inwestycjach w efektywne rozwiązania transformacyjne.

Dyskusja o przyszłości to dyskusja o wyzwaniach w zakresie dekarbonizacji gospodarki z uwzględnieniem aspektów prawnych, dostępnych form finansowania, wykorzystania innowacji i niezwykle istotnej roli edukacji o różnych formatach transformacji energetycznej. Przykładem łączenia tych obszarów jest Facylitator EPC, którego usługi w zakresie doradztwa dla podmiotów publicznych zaprezentowaliśmy na stoisku KAPE wspólnie z Kancelarią Rafał Cieślak.

W panelu "Ciepłownictwo - czas wielkiej zmiany" Krzysztof Skowroński mówił o priorytecie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych, roli KAPE w transformacji ciepłownictwa systemowego, w tym projektach modernizacji źródeł ciepła realizowanych w programie ELENA. Poruszył również kwestie konieczności zapewnienia stabilnego otoczenia prawnego oraz szerszego spojrzenia na ciepłownictwo z wykorzystaniem doświadczeń i wiedzy innych europejskich państw, które KAPE realizuje np. w ramach projektu LIFE Low2High.

Retransmisja sesji "Ciepłownictwo - czas wielkiej zmiany"

Ostatniego dnia Kongresu w debacie "Efektywność energetyczna w budownictwie" Marek Tobiacelli mówił o znaczeniu wsparcia przy wdrażaniu znowelizowanych unijnych dyrektyw EPBD, EED i RED, które KAPE realizuje poprzez europejskie programy takie jak REDI4HEAT, jak również specyficznych wyzwaniach z jakimi mierzy się nasz kraj np. w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa budynków, na tle innych europejskich państw. Nasz ekspert szczególną uwagę zwrócił na kwestie premiowania efektu energetycznego przy modernizacjach budynków oraz efektywnego zarządzania środkami finansowymi w ramach dostępnych programów wsparcia takich jak "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus". 

Retransmisja sesji "Efektywność energetyczna w budownictwie"

Na stoisku KAPE toczyły się gorące dyskusje na tematy związane z poprawą efektywności energetycznej, dekarbonizacją, wymaganiami dotyczącymi liczenia śladu węglowego czy konieczności zapewnienia działań zmierzają tych do sprawiedliwej transformacji, które wspieramy w ramach projektu JUSTEM. Dziękujemy Państwu za setki rozmów i szerokie zainteresowanie naszą działalnością. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.


Share this post
Zapraszamy na II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej
Współpraca KAPE - DENA