II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej: Ważny kamień milowy dla przyszłości polityki energetycznej w Europie

Niemcy i Polska kontynuują dialog, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Podczas II Polsko-Niemieckiego Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie przedstawiciele świata polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego spotkali się, aby opracować konkretne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej. Forum toruje tym samym drogę do ściślejszej współpracy polsko-niemieckiej i dostarcza nowych impulsów dla transformacji energetycznej w Europie.

Fot. Thomas Köhler/Photothek

Berlin, 17 maja 2024. Ponad 120 uczestników z ministerstw, firm, stowarzyszeń przemysłowych, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych z Niemiec i Polski spotkało się dziś w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie, aby omówić możliwości wdrożenia oraz dwustronną i europejską współpracę w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej. Forum zostało zorganizowane przez Niemiecką Agencję Energii (dena) i Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE). Odbyło się ono w imieniu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) oraz Ambasadą RP. Pierwsze dwustronne forum odbyło się w kwietniu ubiegłego roku w Warszawie i jest kluczowym elementem Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej. Platforma działa od 2021 roku.

Celem tegorocznego forum było wspieranie wzajemnego zrozumienia priorytetów polityki energetycznej i połączenie wysiłków obu krajów w celu zapewnienia nowych impulsów na szczeblu UE w kontekście wyborów europejskich, a także zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie UE w 2025 roku. Tematem przewodnim wydarzenia było wdrożenie społecznie odpowiedzialnej transformacji ciepłowniczej oraz dekarbonizacja przemysłu jako siła napędowa wzrostu gospodarczego. Niemcy i Polska stoją przed podobnymi wyzwaniami w zakresie transformacji energetycznej. Paneliści omówili stan transformacji ciepłowniczej w obu krajach oraz wpływ różnych krajowych instrumentów finansowania. Uczestnicy dyskutowali również o tym, w jaki sposób dekarbonizacja przemysłu przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne dzięki nowym technologiom i modelom biznesowym.

Według Jennifer Morgan, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec i specjalnej wysłanniczki ds. międzynarodowych działań na rzecz klimatu: "Tylko razem możemy rozwiązać kryzys klimatyczny; tylko razem możemy przyspieszyć zieloną transformację. Kiedy jako Europejczycy łączymy siły i inwestujemy w dekarbonizację naszego przemysłu, zapewniamy, że Europa pozostanie konkurencyjna i że będziemy aktywnie uczestniczyć w projektowaniu zielonych rynków przyszłości. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, dążymy do sprawiedliwej transformacji energetycznej, która łączy niezbędną transformację z nowymi możliwościami i nie pozostawia nikogo w tyle. Transformacji energetycznej, która tworzy miejsca pracy, zapewnia jakość życia i zwiększa dobrobyt".

Urszula Zielińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP, podkreśliła wyzwania i szanse związane z ambitną transformacją energetyczną: "W Polsce, przynajmniej od wyborów 15 października 2023 r., kurs na transformację jest jasny i zgodny z kierunkiem całej Unii Europejskiej. Osiągnięcie celów zapisanych w unijnym prawie klimatycznym: - 55% emisji CO2 do 2030 r. i neutralność klimatyczna do 2050 r. to również nasze cele. Tym kierunkiem jest poprawa efektywności energetycznej w gospodarce i w naszych domach. To miks energetyczny oparty na krajowych zasobach wiatrowych na lądzie i morzu. To energia słoneczna, biogaz i biometan, energia jądrowa i zielony wodór, dla którego przygotowujemy nowe ramy regulacyjne jeszcze w tym roku. To transformacja sieci ciepłowniczych w sieci niskotemperaturowe, wielkoskalowe pompy ciepła i magazyny ciepła zasilane OZE i zielonym gazem odnawialnym oraz nowoczesne zarządzanie cyfrowe".

Kristina Haverkamp, dyrektor zarządzająca Niemieckiej Agencji Energii (dena), podkreśla znaczenie ścisłej współpracy między Niemcami a Polską dla transformacji energetycznej i mówi: "Dzięki konstruktywnej wymianie na tym forum możemy wspólnie opracowywać rozwiązania, które nie tylko przyniosą postęp naszym krajom, ale także całej Europie. W szczególności Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna wspiera już miasta Görlitz i Zgorzelec w łączeniu ich sieci ciepłowniczych w celu zaopatrzenia regionu w neutralne dla klimatu ciepło sieciowe".

Karolina Loth-Babut, Dyrektor w Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) podkreśliła znaczenie wspólnych wyzwań stojących przed Polską i Niemcami w dobie coraz poważniejszych zmian klimatycznych: "Wspólne wyzwania klimatyczne, w tym transformacja energetyczna, są doskonałą okazją do zbudowania pomostu między narodami, aby wspólnie przekształcić wyzwania w szanse. Forum jest doskonałą okazją do połączenia różnych stron procesu transformacji energetycznej w celu wspólnego osiągnięcia synergii działań na rzecz lepszej przyszłości".

Rozszerzony program ramowy i nowe partnerstwa

Po raz pierwszy Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej było częścią programu ramowego. W wieczór poprzedzający forum przedstawiciele niemieckich i polskich think-tanków oraz organizacji pozarządowych wymienili poglądy na temat współpracy w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej na poziomie społeczeństwa obywatelskiego podczas wydarzenia towarzyszącego zorganizowanego we współpracy z Germanwatch w niemieckim Bundestagu. Późnym wieczorem uczestnicy zostali zaproszeni na przyjęcie w Ambasadzie RP. 

Forum i jego program ramowy dały możliwość wymiany doświadczeń zorientowanej na rozwiązania i zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.

O polsko-niemieckiej platformie energetycznej

Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna jest organizowana przez Niemiecką Agencję Energetyczną (dena) we współpracy z polską Krajową Agencją Ochrony Środowiska (KAPE). Celem Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej jest identyfikacja wspólnych wyzwań i możliwości w zakresie transformacji energetycznej, wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń oraz wspieranie realizacji projektów transgranicznych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.d-p-plattform.de

Kontakt dla prasy:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-679 Warszawa
tel. +48 (22) 626 09 10 | e-mail: marketing@kape.gov.pl | www.kape.gov.pl
Adam Ślusarz | Kierownik ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju| tel. +48 667 605 004 | e-mail: aslusarz@kape.gov.pl

Udział KAPE w II Polsko-Niemieckim Forum Transformacji Energetycznej jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 


Share this post
KAPE na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
#EEC2024