SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001

Norma ISO 50001 jest standardem służącym procesowi ciągłego doskonalenia efektywnego wykorzystania energii.

Skontaktuj się z nami

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ OPARTEGO O ISO 50001

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wdrażania normy ISO 50001 „Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania”.

Norma ISO 50001 „Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania” jest nowym standardem służącym procesowi ciągłego doskonalenia efektywnego wykorzystania energii. Celem jest tworzenie procesów i systemów niezbędnych do poprawy w zakresie oszczędności energii. Norma energetyczna jest kolejną z serii standardów systemów zarządzania i może być stosowana niezależnie lub może być zintegrowana z dowolnym innym systemem zarządzania. Główną misją wdrożenia normy ISO 50001 jest osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej przez użytkowników energii. Stosowanie standardu opiera się na założeniu, że organizacja zużywająca energię będzie przeprowadzać okresowe audyty energetyczne oraz przeglądy i poddawać ocenie swój system zarządzania energią w celu osiągnięcia efektywnego jej wykorzystania.

W wyniku tych działań organizacja określi możliwości udoskonaleń w zakresie obniżania zużycia energii i przedstawi metody ich wdrażania. Czas wdrażania systemu zarządzania energią oraz etapy procesu wdrażania są indywidualnie ustalane z Klientem.

WYMAGANIA DLA ORGANIZACJI OKREŚLONE  W NORMIE ENERGETYCZNEJ

 • ustanowienie polityki energetycznej,
 • identyfikacja aspektów energetycznych wynikających z działalności organizacji,
 • zidentyfikowanie wymagań prawnych dotyczących organizacji,
 • określenie priorytetów, celów i zadań dotyczących zarządzania energią,
 • ustanowienie odpowiedniej struktury oraz działań wspomagających wdrożenia polityki energetycznej i realizację celów,
 • dla zapewnienia działań zgodnych z polityką energetyczną i zapewnienia, że system zarządzania energią jest właściwy norma wymaga:
  - wspomaganie planowania,
  - nadzór nad działaniami,

  - monitorowanie zużycia energii,
  - działania zapobiegawcze i korygujące,

  - działania związane z audytami i przeglądami energetycznymi.

Przedsiębiorstwo (zakład przemysłowy, obiekt użyteczności publicznej, zarządcy nieruchomości itp.) przygotowując się do wdrożenia normy powinno wykonać wstępny przegląd w celu określenia obszarów użytkowania energii i w wyniku analizy wyznaczyć możliwości usprawnienia i doskonalenia systemu użytkowania energii. Aby stworzyć i wdrożyć skuteczny system zarządzania energią należy:

 • określić potrzeby organizacji,
 • ustanowić politykę energetyczną i cele energetyczne,
 • przeprowadzić audyt wewnętrzny,
 • określić niezbędne procesy i obowiązki,
 • zapewnić zasoby, aby osiągnąć cele energetyczne,
 • ustanowić metody monitoringu i analizy w zakresie energii,
 • określić wskaźniki efektywności energetycznej i wydajności energetycznej,
 • określić środki efektywnej kontroli operacyjnej,
 • dokonywać przeglądu i monitorować celem ciągłego zwiększania efektywności energetycznej.

Planujesz wdrożyć normę ISO 50001?
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.