SŁOŃCE DLA GMINY

Wykonanie i finansowanie inwestycji w OZE dla gmin

Skontaktuj się z nami

PROGRAM PILOTAŻOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)


Proponujemy program wspierający inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach administrowanych przez samorząd. Działania pilotażowe obejmą 10 instalacji fotowoltaicznych w różnych regionach Polski.

EDIT: Program pilotażowy został zakończony. Na chwilę obecną nie przyjmujemy nowych zgłoszeń.

Główne cechy propozycji KAPE S.A. to:

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE

SPŁATA INWESTYCJI Z WYGENEROWANYCH OSZCZĘDNOŚCI

Inwestycja w odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna (PV) pozwala produkować energię elektryczną ze słońca. Dzięki niej można znacząco zredukować opłaty za zużycie energii elektrycznej w obiektach takich jak szkoła, przedszkole lub inny budynek użyteczności publicznej. Energia elektryczna z mikroinstalacji jest wykorzystywana na potrzeby własne, a jej nadwyżki mogą być przekazane do krajowej sieci energetycznej. W sytuacji gdy instalacja PV nie wytwarza wystarczającej ilości energii, wcześniejsze nadwyżki można odebrać z sieci.

Specjaliści KAPE dobierają parametry instalacji wykonując wstępną analizę profilu zużycia energii elektrycznej w obiekcie. Pozwala to na osiągnięcie optymalnej zależności pomiędzy efektami energetycznymi, a kosztami instalacji. KAPE zapewni w ramach usługi kompleksowe wykonanie instalacji obejmujące:

  • projekt wykonawczy,
  • dostawę urządzeń,
  • instalację paneli i falowników,
  • uruchomienie i konserwację instalacji w okresie gwarancji.

W celu umożliwienia sfinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach szkół i terenach przyszkolnych, bez angażowania środków własnych zapewnimy pokrycie kosztów inwestycji. Przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych KAPE przeprowadzi analizę opłacalności przedsięwzięcia.

Formuła ESCO

Formuła ESCO przewiduje kompleksowe wykonie instalacji fotowoltaicznej przez KAPE. Agencja, zrobi to na własny koszt, a oprócz samej instalacji zadba także o wszystkie niezbędne uzgodnienia. Natomiast inwestor - czyli JST - będzie spłacał inwestycję z wygenerowanych oszczędności na rachunkach płaconych za pobór energii. Po całkowitym zwrocie kosztów projektu wszystkie dalsze oszczędności pozostaną po stronie samorządu, a instalacja przejdzie na jego własność. 

Korzyści płynące z finansowania w formule ESCO:

  • brak konieczności inwestowania własnych środków,

  • spłata następuje z wygenerowanych oszczędności, dzięki czemu inwestycja jest neutralna dla budżetu,

  • brak ryzyka po stronie samorządu; firma ESCO ponosi pełne ryzyko finansowe i operacyjne.

Inne korzyści z udziału w programie :

  • istotny efekt środowiskowy,

  • budowanie świadomości ekologicznej, w szczególności wśród uczącej się młodzieży,

  • efekt społeczny – społeczność lokalna poznaje korzyści płynące z OZE.


REALIZACJE

Gmina SZCZAWIN KOŚCIELNY

Instalacja fotowoltaiczna oddana do użytku na dachu Szkoły Podstawowej w Trębkach (województwo mazowieckie). Instalacja posiada moc 9,99 kWp i składa się z 27 paneli monokrystalicznych.

Gmina
MORZESZCZYN

Instalacja fotowoltaiczna oddana do użytku na dachu Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie (województwo pomorskie). Instalacja posiada moc 25,60 kWp i składa się z 64 paneli monokrystalicznych.

Gmina
TCZEW

Instalacja fotowoltaiczna oddana do użytku na dachu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tczewskiej (województwo pomorskie). Instalacja posiada moc 18,75 kWp i składa się z 50 paneli monokrystalicznych.

Chcesz zadbać o czyste powietrze w swojej gminie? Zamów bezpłatną konsultację!