INWESTOR ZASTĘPCZY

Oferujemy usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego/Inwestora FIDIC

Skontaktuj się z nami

PROWADZENIE INWESTYCJI

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest bardzo absorbującym, trudnym i wymagającym dużej wiedzy procesem. Określenie potrzeb i zaplanowanie prac, a w dalszym ciągu uzyskanie finansowania to jedynie początkowe etapy w projektach które mogą trwać nawet kilka lat. Błędy i niedopatrzenia pojawiające się  na etapie realizacji mogą skutkować opóźnieniami, obniżoną jakością czy nawet stratami finansowymi po stronie Inwestora. Świadomi odpowiedzialności za poprawne wykonanie projektu Inwestorzy nie mogą sobie pozwolić na błędy w prowadzeniu inwestycji.

W ramach działalności Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oferujemy usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu FIDIC. Nasi inżynierowie i eksperci pomogą na każdym etapie inwestycji, od określenia celu i zakresu inwestycji, poprzez zapewnienie finansowania, wybór wykonawców, nadzór inwestorski, kończąc na odbiorach i rozliczeniu projektu z jednostką finansującą.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Współpracujemy z inwestorami prywatnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami. Oferujemy zarządzanie kosztami na budowie, zarówno przy projektach finansowanych ze środków własnych, jak i inwestycjach współfinansowanych ze środków krajowych czy unijnych. Zapewniamy wsparcie ekspertów w zakresie doboru technologii wykonywania robót budowlanych i oceny jakości ich wykonania.

W ramach funkcji Inwestora Zastępczego oferujemy:

  • Określenie celu i koncepcji realizacji projektu,
  • Przygotowanie harmonogramów prac,
  • Uzyskanie wymaganych pozwoleń i zatwierdzeń,
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formule wybranej przez Inwestora, wybór wykonawców,
  • Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania dokumentacji projektowej,
  • Kontrolę kosztów inwestycji,
  • Wsparcie zespołu Inspektorów Nadzoru Budowlanego posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
  • Bieżącą kontrolę jakości i terminowości wykonywanych prac,
  • Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym,
  • Rozliczenie projektu z jednostkami współfinansującymi inwestycję.

Aby dowiedzieć się więcej skonsultuj się z naszymi ekspertami