Ślad węglowy w strategii biznesowej przedsiębiorstw

Wspólne webinarium KAPE i GSS Cert

Rejestracje są zamknięte
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i GSS Cert o śladzie węglowym

KAPE S.A. wspólnie z naszym partnerem GSS Cert zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z obliczaniem i redukcją śladu węglowego w odniesieniu do strategii biznesowej organizacji.

Startujemy 22 czerwca o godzinie 10:00.

W listopadzie 2022 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (ang. Corportate Sustainbility Reporting Directive), która nakłada obowiązek sprawozdawczy ujawniania ujawniania informacji niefinansowych (np. w raportach ESG), w tym informacji o śladzie węglowym który jest jednym z najbardziej istotnych czynników środowiskowych poddawanych pod ocenę przez kluczowych interesariuszy spółki. 

Obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych objętych będzie ok. 3500 polskich przedsiębiorstw, co w wielu przypadkach spowoduje konieczność przebudowy modelu biznesowego organizacji. W czasie webinarium zastanowimy się jak odpowiedzialnie podejść do tematyki liczenia śladu węglowego, budowy strategii dekarbonizacji oraz dostępnych na rynku możliwości w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Agenda webinarium:

 • 10:00-10:40 - Ślad węglowy w strategii biznesowej przedsiębiorstw
  ekspert: Ilona Wojdyła (Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.)
  • Uwarunkowania prawne w aspekcie polityki klimatycznej UE
  • Ślad węglowy organizacji
  • Ślad węglowy produktu
  • Wyzwania związane z dążeniem do neutralności klimatycznej
 • 10:40 - 11:10 - Offsetowanie śladu węglowego
  ekspert: dr Przemysław Pytlak (Radca prawny w GSS Cert)
  • Offset węglowy jako narzędzie realizacji strategii neutralności klimatycznej
  • Zasady offsetowania (kompensowania) emisji w świetle dokumentów Komisji Europejskiej
  • Uwarunkowania prawne korzystania z offsetów węglowych
 • 11:10 - 11:20 - Prezentacja systemu GSS 
  ekspert: Bartosz Podziewski (CEO GSS Cert)
 • 11:20 - 11:30 - Dyskusja z ekspertami KAPE i GSS
  eksperci: Piotr Krysik (ekspert ds. efektywności energetycznej w KAPE S.A.), Sylwia Koch-Kopyszko (GSS Cert)
EKSPERT

Ilona WOJDYŁA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kierownik Projektu w Dziale Projektów i Ekspertyz KAPE S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu analiz energetycznych dla budynków, przygotowaniu opracowań dot. efektywności energetycznej, OZE, wyliczaniu śladu węglowego budynków oraz organizacji. Prowadząca szkolenia w tematyce efektywności energetycznej w budownictwie oraz liczenia śladu węglowego organizacji.

EKSPERT

Bartosz PODZIEWSKI

GSS Cert

CEO Green Savings Scheme S.A., mgr inż. Programowania komputerowego. Twórca projektu GSS Cert. Specjalista w projektowaniu, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów IT w branżach: produkcja, usługi, IT, klimat, środowisko, zdrowie.

EKSPERT

Dr Przemysław PYTLAK

GSS Cert

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej oraz polityki klimatycznej.

EKSPERT

Piotr KRYSIK

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Ekspert ds. efektywności energetycznej, audytor energetyczny, specjalista z zakresu modelowania energetycznego budynków w Dziale Budownictwa KAPE. Autor publikacji z zakresu inżynierii środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz wyceny nieruchomości. Prowadzący projekty z zakresu analizy śladu węglowego, ESG, taksonomii, ścieżki dojścia do naturalności klimatycznej, wyznaczenia standardów zielonego budynku.

EKSPERT

Sylwia KOCH-KOPYSZKO

GSS Cert

Posiada 25 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w firmach z branży inżynieryjno-budowlanej, doświadczenie w zakresie badań naukowych, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji procesów produkcyjnych oraz handlu i usług, rozwoju developmentu projektów OZE.

Ekspert w zakresie doboru technologii i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach, w szczególności biogazowni, biometanowni oraz farm fotowoltaicznych.

Udział w naszych webinariach jest bezpłatny. Linki do poszczególnych spotkań na platformie MS Teams wysyłamy zarejestrowanym Uczestnikom w korespondencji mailowej (nie jest wymagane posiadanie konta na Teams).

Serdecznie zapraszamy!

Data & czas
czwartek
22 czerwca 2023
10:00 11:30 Europe/Warsaw
Położenie

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Polska
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl
Znajdź kierunek
Organizator

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl
Udostępnij

Odkryj co ludzie widzą i mówią o tym wydarzenia oraz dołącz do konwersacji.