Zaproszenie do udziału w projektach zwiększających efektywność energetyczną budynków
Projekt FinEERGo-Dom

Modernizacja budynków w celu obniżenia zużycia energii, jest jednym z kluczowych wyzwań energetycznych w Polsce. Właściciele budynków tacy, jak jednostki samorządu terytorialnego, czy spółdzielnie mieszkaniowe, coraz szerzej prowadzą takie działania, korzystając z dostępnych programów dotacyjnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje Właścicielom możliwość uzyskania nawet 30% dotacji w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wspiera program, jako doradca i facylitator. Do udziału w projekcie poszukujemy wykonawców, zainteresowanych realizacją projektów zwiększających efektywność energetyczną budynków. Szczegółowe materiały szkoleniowe znajdziecie Państwo na stronie NFOŚiGW.

Informacje o programie NFOŚiGW

Dla ułatwienia Państwu oceny możliwości udziału w projektach efektywnościowych, poniżej krótko opisujemy podstawowe zasady i proces – z punktu widzenia Wykonawcy:

 1. Wykonawca, na podstawie informacji dostarczonych przez Właściciela Budynków oraz własnego rozpoznania, określa techniczny zakres modernizacji i stopień obniżenia zużycia energii, jaki może zagwarantować w ofercie.
 2. Właściciel Budynków, po akceptacji oferty:
  - zawiera z Wykonawcą Umowę Główną o zwiększenie efektywności energetycznej, na okres 5-10 lat,
  - składa aplikację o dotację do NFOŚiGW,
  - wspólnie z Wykonawcą i Polskim Funduszem Rozwoju zawiera trójstronną umowę na finansowanie projektu.
 3. Następnie Wykonawca sporządza dokumentację i realizuje projekt w części inwestycyjnej. W trakcie realizacji, Właściciel Budynków dokonuje płatności częściowych wykorzystując dotację, czyli płaci do 30% wartości części inwestycyjnej.
 4. Po zakończeniu realizacji protokołem odbioru, rozpoczyna się okres utrzymania gwarantowanych efektów energetycznych – czyli część usługowa, płatna kwartalnie przez okres trwania Umowy Głównej.
 5. Po roku od protokołu odbioru, Polski Fundusz Rozwoju, po stwierdzeniu, że oszczędności wykazane w pierwszym Rocznym Raporcie są zgodne z umową, wypłaca do 80% wartości części inwestycyjnej.

Firmy zainteresowane udziałem jako Wykonawca w zaproponowanej formule termomodernizacji budynków, zapraszamy do kontaktu celem szczegółowego omówienia zasad i specyfiki projektów tego typu. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Marka Tobiacellego, na adres: 
mtobiacelli@kape.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.Share this post
Etykiety energetyczne na pikniku w Wyszkowie
Projekt LABEL2020