Zmarł Ryszard Jóźwiak - wieloletni pracownik KAPE

Z głębokim żalem i nieukrywanym smutkiem zawiadamiamy, że 14 maja 2022 zmarł nasz kolega i długoletni pracownik, Ryszard Jóźwiak. Pan Ryszard pracował w biurze KAPE S.A. w Warszawie, gdzie zajmował się logistyką i zaopatrzeniem.

Był życzliwym kolegą, dobrym człowiekiem i sumiennym pracownikiem, lubianym i szanowanym przez cały nasz zespół.

Rodzinie i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Ryszardzie, dziękujemy za to jaki dla nas byłeś, zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Będzie nam Ciebie brakowało.

Zarząd oraz pracownicy KAPE S.A.


"Neutralny klimatycznie system ciepłowniczy w Warszawie" - analiza ekspercka
Współpraca z Forum Energii przy raporcie "Miasto z Klimatem"