Wystartował projekt "Low2HighDH" - wsparcie PEC w przejściu na niskotemperaturowe źródła ciepła
Projekt Low2HighDH

Wystartował projekt Low2HighDH mający na celu zrewolucjonizowanie systemów ciepłowniczych w całej Europie. Celem projektu jest wsparcie 30 przedsiębiorstw ciepłowniczych na Litwie, w Polsce i na Słowacji, do aktywnego wdrażania technologii wykorzystania ciepła niskotemperaturowego lub odpadowego. Wykorzystując zalety tych źródeł energii, Low2HighDH ma na celu współpracę z kilkunastoma wybranymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w zakresie wykonania planów inwestycyjnych, umożliwiających spełnienie kryteriów określonych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej, w 10 letnim horyzoncie. 

Projekt LIFE Low2HighDH rozpoczął się spotkaniem w Madrycie w październiku 2023 r., gdzie wszystkich ośmiu partnerów zebrało się na dwa dni, aby omówić pierwsze kroki planu pracy. Konsorcjum tworzą Creara Consultores SL (Hiszpania), Europroject OOD (Bułgaria), Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (Polska), GNE Finance (Hiszpania), Universita Degli Studi Di Genova (Włochy), Lietuvos Energetikos Institutas (Litwa), Slovenska Technicka Univerzita V Bratislave (Słowacja) i Universita Degli Studi Di Napoli Parthenope (Włochy).

Faza aktywnego zaangażowania, rozpowszechniania i powielania będzie możliwa dzięki stworzeniu szerokiej sieci interesariuszy w 3 krajach objętych studium przypadku i poza nimi - 3 krajowych społeczności interesariuszy, 30 lokalnych grup łącznikowych, a także społeczności ambasadorów całego projektu.

Liderzy projektu stawiają sobie następujące pytania:

  • Dokąd zmierza ciepłownictwo w Europie? 
  • Czy istnieje potencjał do oszczędzania energii lub korzystania z odnawialnych źródeł energii? 
  • Jak uczynić ciepłownictwo częścią zielonej transformacji w UE?

Te kwestie stanowią tylko część problemów, które ma rozwiązać projekt Low2HighDH. 

Ciepłownictwo komunalne, które obejmuje dostarczanie ciepła do budynków za pośrednictwem sieci cieplnych stoi obecnie przed wyzwaniem, ponieważ istniejące dane wskazują na wyjątkowo niski udział odnawialnych źródeł energii w tym sektorze. Uznając konieczność zmian w nadchodzących latach, Low2HighDH zobowiązuje się do jest identyfikacji strategii i zbadania optymalnych rozwiązań finansowych i technicznych oraz ułatwienia zastosowania ich w praktyce w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych. 

Oczekuje się, że Low2HighDH wyzwoli inwestycje w zrównoważoną energię na kwotę 454 mln EUR i ograniczy emisję CO2 o 291 tysięcy ton. 

Więcej informacji o projekcie: https://www.kape.gov.pl/low2high 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub CINEA. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający dotacji nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.


Share this post
Jak ubiegać się o dotację z programu "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+"? Spotkanie on-line z Facylitatorem EPC
KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak zapraszają JST na spotkanie