Wystartował nabór wniosków do Kredytu Ekologicznego! Uzyskaj wsparcie ze strony KAPE!
KAPE wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (działanie 3.01. FENG), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków do Kredytu Ekologicznego. Wnioski dotyczą premii ekologicznej, czyli dofinansowania stanowiącego refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych. 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii udziela przedsiębiorcom wsparcia m.in. w zakresie wykonania audytów energetycznych, pozyskania Białych Certyfikatów, przygotowania pełnej dokumentacji oraz pomoc w złożeniu wniosku do BGK.

Wnioski można składać w dniach 13.06.-17.08.2023 r. i będzie to jedyny nabór zaplanowany na 2023 rok. Budżet programu wynosi 660 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Kredyt Ekologiczny jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski i spełniają poniższe kryteria:

  • MŚP
  • small mid-caps (≤499 pracowników)
  • mid-caps (≤3000 pracowników)

Efektem końcowym modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia. W ramach wniosku o przyznanie premii ekologicznej konieczne jest sporządzenie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i audytu efektywności energetycznej dotyczącego analizowanej inwestycji, przy czym audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt będzie podlegał ocenie przez BGK.

Wraz z wnioskiem o przyznanie Kredytu Ekologicznego, należy złożyć umowę warunkową lub promesę przyznania kredytu uzyskaną w jednym z banków kredytujących, które podpisały z BGK umowę ramową. Lista banków w poniższym linku: http://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/#c28033

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. udziela wsparcia zainteresowanym podmiotom w zakresie:

  • Opracowania audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytu efektywności energetycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach o przyznanie Kredytu Ekologicznego,
  • Rekomendacji dotyczących termomodernizacji budynków zgłoszonych we wniosku,
  • Przygotowania wniosków o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej zawartych we wniosku,
  • Przygotowania pełnej dokumentacji i pomocy w złożeniu wniosku do BGK.

Po więcej szczegółów dotyczących współpracy zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: bdk@kape.gov.plShare this post
Webinarium: Ślad węglowy w całym cyklu życia budynków w Polsce
Grant ECF