Termomodernizacja warszawskich szkół - konferencja podsumowująca
Fundusze EOG

15 marca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” oraz „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”.

Podczas konferencji przedstawiono główne założenia i cele kampanii promocyjnej towarzyszącej projektowi, przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podsumowanie efektu prac termomodernizacyjnych we wszystkich placówkach.

Na konferencji przedstawicielka Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Marta Szymczak zaprezentowała przeprowadzoną przez KAPE kampanię promocyjno-edukacyjną. Nasi eksperci we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy opracowali "Poradnik dla Administratora Zarządzanie Energią", a nasi edukatorzy przygotowali scenariusz lekcji nt. efektywnego użytkowania energii w szkole oraz przeprowadzili w sumie 44 lekcje w 11 warszawskich szkołach biorących udział w projektach. Opracowaliśmy także cykl artykułów prasowych nt. termomodernizowanych szkół i zagadnień dotyczących efektywności energetycznej budynków.

Marta Szymczak - przedstawicielka KAPE prezentująca efekty przeprowadzonej kampanii promocyjno-edukacyjne

Na konferencji głos zabrali: Renata Kaznowska, Zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację, Leszek Drogosz, Zastępca dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy oraz Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy. Wystąpił także przedstawiciel fundacji Terram Pacis, która wspierała realizację projektów i przedstawił przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzone w norweskich szkołach.

Projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” korzystają z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG w ramach programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

 
 
Film podsumowujący projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” oraz „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” zrealizowane przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.

Share this post
Przegląd praktyk wykonywania audytu energetycznego w przedsiębiorstwach
KNOWnNEBs