Małopolscy samorządowcy z wizytą studyjną w Danii
Projekt LIFE Małopolska

W dniach 2-5 października 2023r., grupa pięćdziesięciu "Eko-doradców" z województwa małopolskiego odwiedziła Danię, aby wymienić się doświadczeniami i zyskać inspiracje do szybszego wdrażania działań mających na celu poprawę jakości powietrza w regionie. Wyjazd został zorganizowany przez KAPE w ramach realizacji Projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Południowa Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie, a województwo małopolskie zmaga się od lat z bardzo niską jakością powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w regionie jest niska emisja (spalanie paliw w przestarzałych kotłach domowych). Uczestnicy zapoznali się z elementami zielonej transformacji wprowadzanymi na poziomie lokalnym. Duńskie samorządy wykorzystują te mechanizmy jako inspirację do poprawy jakości życia. 

Program wyjazdu zakładał zapoznanie się z różnymi istotnymi aspektami związanymi ze złożoną kwestią zanieczyszczenia powietrza, w tym dekarbonizację miast, efektywność energetyczną budynków, jakość powietrza w pomieszczeniach, budownictwo niskoemisyjne, zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej, krajową i miejską politykę klimatyczną, ciepłownictwo i inne.

Uczestnicy odwiedzili:

  • Kopenhagę i Realdanię, gdzie zapoznali się z miejskimi programami klimatycznymi, State of Green Denmark i VELUX Living Places 
  • Sønderborg, gdzie Danfoss i Project Zero wyjaśniły, w jaki sposób lokalne projekty można przełożyć na globalne rozwiązania
  • Miasto Aarhus, gdzie omówiono plan klimatyczny i efektywność energetyczną budynków 
  • Middelfart Kommune i Føns Nærvarme, gdzie lokalna społeczność założyła ciepłownię miejską, prawdopodobnie najmniejszą w Danii.

Wyjazd studyjny był zorganizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii" (KAPE) przy współpracy z Ambasadą Danii w Polsce oraz State of Green Denmark w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021”.


Share this post
KAPE i PFR zapraszają na warsztaty z obliczania śladu węglowego organizacji
Współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR)