Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. partnerem biznesowym Uczelni WSB Merito
Współpraca biznes - nauka

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) została Partnerem Biznesowym Uczelni WSB Merito w Warszawie. Podmioty podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obliczu zachodzących zmian w obszarze gospodarczym oraz społecznym. Transformacja energetyczna, powszechna cyfryzacja oraz regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem coraz silniej oddziałują na kształtowanie postaw społecznych oraz rozwój przedsiębiorczości. Połączenie zasobów biznesowych KAPE i edukacyjno-naukowych WSB Merito przyczyni się do stworzenia merytorycznej i praktycznej oferty skierowanej do studentów Uczelni oraz pracowników Partnera.


„Uczelnia WSB Merito (wcześniej Wyższe Szkoły Bankowe) to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance. Dlatego nie możemy doczekać się kiedy pracownicy KAPE dołączą do grona naszych studentów lub wykładowców”, stwierdziła Agata Sługiewicz, koordynator klienta biznesowego Uczelni WSB Merito. 

„Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jest firmą konsultingową, która od 29 lat oferuje kompleksowe, niezależne doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. KAPE posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z renomowanymi uczelniami w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich, po których wielu młodych ludzi zostało w naszej organizacji na długie lata. Takie osoby świetnie sprawdzają się na wymagającym rynku usług doradczych i zostają potem cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Współpraca z Uczelnią WSB Merito stwarza przed KAPE możliwości dotarcia do nowego pokolenia studentów i otwiera szansę na realizację wspólnych inicjatyw na styku obszarów biznesu i nauki", dodała Marta Kuligowska, specjalista ds. HR w KAPE S.A.

Współpraca zapewni Krajowej Agencji Poszanowania Energii możliwość współpracy z Biurem Karier i Praktyk w zakresie organizacji praktyk zawodowych i staży studentów Uczelni WSB Merito oraz pośrednictwo Biura Karier i Praktyk w procesach rekrutacyjnych KAPE w zakresie ofert pracy dla studentów Uczelni WSB Merito.

Dodatkowo porozumienie zakłada możliwość uczestnictwa ekspertów KAPE w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię WSB Merito m.in. seminariach, konferencjach oraz możliwość publikacji artykułów branżowych przygotowanych przez KAPE w zeszytach naukowych Uczelni WSB Merito. 

Realizacja postanowień umowy będzie koordynowana przez:

Zapraszamy do kontaktu!Share this post
KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak tworzą pierwszego w Polsce Facylitatora EPC - kompleksowego doradcę EPC dla podmiotów publicznych
Komunikat prasowy