KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak tworzą pierwszego w Polsce Facylitatora EPC - kompleksowego doradcę EPC dla podmiotów publicznych
Komunikat prasowy

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wraz z Kancelarią Cieślak uruchamiają usługę doradztwa dla podmiotów publicznych w zakresie przygotowywania, zawierania i monitoringu umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC) z firmami wykonawczymi, działającymi w modelu ESCO. Obydwa podmioty tworzą tzw. Facylitatora EPC, zintegrowanego doradcę wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektu EPC, wyborze firmy ESCO oraz późniejszym nadzorze technicznym i prawnym nad wykonaniem projektu i procesem zarządzania energią. Projekt doradztwa ma na celu rozwój rynku umów EPC oraz znaczące zwiększenie liczby projektów EPC poprzez wypracowanie modelu współpracy przy wykorzystaniu dostępnych standardów, w tym wytycznych do umów EPC opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.Model doradztwa dla podmiotów publicznych powstał na bazie doświadczeń KAPE w międzynarodowym projekcie FinEERGo-Dom oraz udziale w pilotażowym programie NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+”, w którym KAPE pełniło rolę doradcy dla właścicieli budynków wielorodzinnych. Widzimy duży potencjał do rozwoju rynku projektów EPC, realizowanych w modelu ESCO. Działania KAPE w projektach pilotażowych oraz ogłoszone niedawno wytyczne MKiŚ do umów o poprawę efektywności energetycznej, pozwoliły wypracować standaryzację procesu prowadzenia tego typu projektów, z uwzględnieniem obszaru technicznego, finansowego i prawnego oraz przepisów z nimi związanych. W proponowanym modelu współpracy stawiamy na pełnienie roli supervisora projektów EPC, a z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej potwierdzamy instytucjom finansowym ewentualne ryzyka, które mogą wpływać na finansowanie projektów. – powiedział Marek Tobiacelli, ekspert ds. Energy Perfomance Contracts w KAPE S.A.

- Facylitator EPC to unikalny zestaw kompetencji i doświadczenia, dzięki którym jesteśmy w stanie obsłużyć każdy projekt EPC w sektorze publicznym. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-finansowo-techniczne na wszystkich etapach przygotowania projektu EPC, wyboru ESCO oraz zarządzania umową EPC. Kancelaria od ponad 10 lat doradza przy projektach PPP i EPC, co zaowocowało realizacją kilkunastu przedsięwzięć z zakresu modernizacji energetycznej infrastruktury publicznej. Współpraca z KAPE umożliwia nam zaoferowanie jedynej tak kompleksowej usługi na rynku. – stwierdził Rafał Cieślak, lider zespołu Kancelarii Cieślak

Poprawa efektywności energetycznej stanowi jeden z priorytetów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, stosowne zapisy znajdują się w Europejskim Zielonym Ładzie, pakiecie klimatycznym Fit for 55 oraz planie RePower EU. Jednym z obszarów, które mają największy potencjał do poprawy wskaźników efektywności jest modernizacja budynków w sektorze publicznym, głownie poprzez obniżenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Podmioty publiczne wymagają zapewnienia szerokiego dostępu do możliwych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz profesjonalnego wsparcia, począwszy od identyfikacji możliwych inwestycji do realizacji przedsięwzięć aż po stały nadzór nad realizacją projektów.

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC, Energy Performance Contract) polega na realizacji modernizacji, której celem jest uzyskanie gwarantowanego zmniejszenia zużycia energii.. W ramach kontraktu EPC podmiot publiczny spłaca koszt inwestycyjny w ratach w okresie wieloletnim , otrzymuje gwarancję uzyskania efektu energetycznego oraz monitorowanie i zarządzanie energią przez cały okres trwania umowy. Usługi te są zapewniane przez firmy typu ESCO (Energy Saving Company).

Wsparciem przy opracowywaniu projektów EPC są opublikowane 30 czerwca 2023 roku Wytyczne MKiŚ do umów o poprawę efektywności energetycznej EPC, które szczegółowo opisują proces realizacji projektów EPC na każdym etapie realizacji inwestycji oraz zawierają gotowe wzorce umów dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacji oświetlenia ulicznego, zarządzania energią w modelu ESCO/EPC oraz klauzule umowne dla projektów hybrydowych oraz projektów o wartości powyżej 25 mln zł netto.

Dzięki usłudze Doradcy EPC beneficjenci otrzymają kompleksowe wsparcie od etapu przygotowania projektu (w tym analizy energetycznej, prawnej, finansowej oraz ryzyk), przez przeprowadzenie procedury wyboru firmy ESCO (udział w negocjacjach, przygotowanie dokumentacji przetargowej) aż po zarządzanie umową EPC w ramach wieloletniego kontraktu (w tym nadzór techniczny, prawny oraz kontroli gwarantowanych oszczędności).

Prawidłowo skonstruowane umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) przez podmioty publiczne nie wpływają na dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach świadczonych usług przez Facylitatora EPC, beneficjent może się ubiegać o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Facylitatora EPC zapraszamy na stronę internetową: doradcaepc.kape.gov.pl


Share this post
O transformacji Ciepłownictwa na Konferencji MKiŚ oraz NFOŚiGW
Konferencja "Finansowanie transformacji energetycznej ciepłownictwa – nowe otwarcie"