KAPE na "Wodorowej Konferencji Branżowej"

Krajowa Agencja Poszanowania Energii wzięła udział w "Wodorowej Konferencji Branżowej", która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2022 roku w formie wirtualnego spotkania ekspertów branżowych, przedstawicieli biznesu, świata nauki oraz administracji przyczyniających się do rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Drugiego dnia konferencji, Mariola Zmudzińska, Wiceprezes KAPE wzięła udział w panelu pn. "Praca w przemyśle przyszłości - Zasoby ludzkie 4.0." 


Screen z transmisji na kanale Youtube (prawa autorskie PAIH)

Podczas dwudniowego spotkania eksperci poruszyli tematy dotyczące Polskiej Strategii Wodorowej oraz wyzwań technologicznych i prawnych stojące przed rozwojem branży wodorowej.

W trakcie panelu poświęconemu przemysłowi przyszłości, Mariola Anna Zmudzińska, wspomniała o potrzebie przeprowadzenia szerokiej akcji edukacyjno-informacyjnej skierowanej do wszystkich grup wiekowych w zakresie rzetelnego informowania o technologiach wodorowych oraz możliwościach rozwoju i wykorzystania wodoru w gospodarce. Wiceprezes KAPE zwróciła również uwagę na konieczność przygotowania ścieżki nauki, kształcenia kadr przyszłości i utworzenia perspektyw zawodowych.

Udział w "Wodorowej Konferencji Branżowej" stanowi kolejny wyraz zaangażowania KAPE w promowanie i rozwijanie technologii wodorowych. W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy akceptację Komisji Europejskiej dla projektu o nazwie "Krajowy Integrator samorządowych inicjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem", gdzie będziemy doradzać samorządom i ich spółkom transportowym przy przygotowaniu takich inwestycji. Od niedawna jesteśmy także uczestnikiem Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Ważne wsparcie w procesie edukacyjnym związanym z wodorem zapewniają także działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które poprzez konkursy i projekty kierują komunikację nt. wodoru do potencjalnych odbiorców oraz inwestorów, a także zapewniają finansowanie transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki poprzez dedykowane programy.

Kurs online "Raportowanie ESG w praktyce" - KAPE partnerem projektu
Raportowanie ESG - Współpraca z PFR