TERMOMODERNIZACJA

Modelowy Projekt Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego

Skontaktuj się z nami

GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA

W ostatnich latach zawrotną karierę robi pojęcie głębokiej termomodernizacji, jednak do chwili obecnej nie ma jego ujednoliconej definicji.

Przykładowo jako budynek głęboko stermomodernizowany uznaje się obiekt, który:
- spełnia obecnie obowiązujące wymagania jak dla budynków nowych (POIiŚ),
- spełnia wymagania jak dla budynków nowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.,
- EP ≤ EPgr oraz U ≤ Ugr, inne wymagania cząstkowe.

Według opracowania pt.: Strategia modernizacji budownictwa: mapa drogowa 20501, głęboka termomodernizacja to zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Ich zakres określany jest także na poziomie optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego. W takiej sytuacji, do określania optymalnego zestawu działań modernizacyjnych wykorzystuje się metodę kosztu optymalnego.

Można także przyjąć bardziej ogólną definicję, że modernizację dającą efekt ograniczenia zużycia energii cieplnej o ponad 85% także można nazwać głęboką termomodernizacją. 

MODELOWY PRZYKŁAD GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI DOMU JEDNORODZINNEGO

Wzorcowym przykładem działań z zakresu głębokiej termomodernizacji jest realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. „Modelowy Projekt Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego”. Na potrzeby tego projektu, na początku 2015 roku wyłoniony został typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, wybudowany na przełomie lat 60 i 70., o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Był to dom murowany, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Ponadto, dom był nieocieplony, ogrzewany piecem kaflowym. Jedynymi elementami zmodernizowanymi był: dach, pierwotnie pokryty eternitem (właściciel wymienił pokrycie na blachodachówki) oraz nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. 

STAN PIERWOTNY

Ogólny stan techniczny budynku był dobry. Izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych była niska i odbiegała od obecnych standardów oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej dla budynków jednorodzinnych. Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych oszacowano na 1,014 . Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla stropu nad parterem wynosiła 0,364 . Stan techniczny całej stolarki okiennej był zły - współczynnik przenikania ciepła oszacowano na ok. 3,6.

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej termomodernizacji domu, tak, aby był ciepły i komfortowy w użytkowaniu. W ramach tych prac zaplanowano: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi przy gruncie, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją.

Inwestor rozszerzył zaplanowany przez KAPE zakres prac o zmianę funkcji poddasza z nieużytkowego na mieszkalne. Łączyło się to ze wzmocnieniem konstrukcji dachu, tak, aby można było go bezpiecznie ocieplić oraz wstawić pięć okien dachowych. Całość prac nie wymagała podnoszenia poddasza, więc budynek nie zmienił swoich gabarytów.

Skontaktuj się z nami w sprawie termomodernizacji
swojego budynku.