PROJEKTY BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

Budynki energooszczędne to nie tylko małe zużycie energii.
To wysoki komfort życia, niskie koszty użytkowania oraz brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Skontaktuj się z nami

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ENERGOOSZCZĘDNEJ

Pracownia Architektury Energooszczędnej specjalizuje się w tworzeniu projektów budynków pasywnych i energooszczędnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie powstają budynki pasywne i budynki energooszczędne zarówno dla inwestorów indywidualnych, socjalno-komunalnych oraz instytucji użyteczności publicznej, jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom najkorzystniejsze dla nich projekty, które poprzedza dokładna analiza energetyczno-ekonomiczna całego przedsięwzięcia. Poza przygotowaniem projektu, jesteśmy w stanie także zaproponować kompleksową jego obsługę, doprowadzając do odebrania przez klientów już w pełni gotowego budynku.

BUDYNKI PASYWNE I ENERGOOSZCZĘDNE

Budynki energooszczędne, w tym budynki pasywne, staje się współcześnie już nie tylko ekologiczną modą, ale wręcz koniecznością, związaną ze zmniejszaniem negatywnego wpływu na otoczenie. Daje nam również możliwość zaoszczędzenia na korzystaniu z niezbędnych do codziennego funkcjonowania mediów, takich jak prąd, gaz, woda czy ogrzewanie. Na Zachodzie budynki pasywne i budownictwo energooszczędne rozwijają się już od lat 20. XX wieku, w Polsce ten trend dopiero od niedawna zdobywa popularność, zwłaszcza kiedy pod uwagę brana jest efektywność energetyczna.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DOMU PASYWNEGO

Efektywność energetyczna domu pasywnego polega na tym, że w jego obrębie niekonieczne jest zużywanie energii cieplnej, ponieważ jest ona pozyskiwana w części lub całości ze źródeł energii odnawialnej, jak naturalne ciepło gruntu, światło słoneczne lub ciepło, które wytwarzają mieszkańcy i sprzęty w takim domu. Jego ogrzewanie nie odbywa się także za pomocą paliw nieodnawialnych, takich jak węgiel, gaz czy olej. Projekt domu energooszczędnego zakłada bowiem ogrzanie go zaledwie 15 kWh na metr kwadratowy budynku na rok. Jak najwięcej ciepła powinno być natomiast zatrzymywane z zewnątrz - z gruntu oraz energii słonecznej, a także odzyskiwanego z wentylacji wewnętrznej i pochodzącego od ludzi oraz sprzętów domowych. Dzięki ponadstandardowej izolacji budynku pasywnego, a także jego charakterystycznej formie, straty ciepła są znacznie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach stawianych w Polsce przez lata.

BUDOWNICTWO PASYWNE TO ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI

Budownictwo pasywne sprzyja przede wszystkim znacznym oszczędnościom, docenianym przez wszystkich, którzy decydują się na takie rozwiązanie we własnym lokum. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii potrzebnych do ogrzania domu, koszty ponoszone przez właścicieli domów pasywnych ograniczają się do energii elektrycznej, zużywanej przez pompę ciepła wprowadzającą ciepłe powietrze do układu wentylacyjnego.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTOWA

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu projektów architektoniczno-budowlanych budynków energooszczędnych oraz budynków w standardzie pasywnym.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Proces realizacji budynku energooszczędnego można podzielić na cztery główne etapy:

ETAP PRZEDPROJEKTOWY

zebranie informacji na temat lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb i wymagań klienta (analizy, uzyskiwanie map, decyzji o warunkach zabudowy itp.)

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku wraz ze wstępną charakterystyką energetyczną i optymalizacją energetyczno-ekonomiczną

PROJEKT BUDOWLANY

opis techniczny, wymagane rysunki, projektowana charakterystyka energetyczna oraz informacje BIOZ

PROJEKT WYKONAWCZY

wykonanie projektów wykonawczych, które zawierają więcej detali, szczegółowe rysunki i zestawienia

O szczegóły zapytaj naszych doradców