OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII
W BUDYNKACH

Podnosimy standard energetyczny budynków

Skontaktuj się z nami

OPTYMALIZACJA

Zespół ekspertów KAPE S.A. przeprowadza działania ukierunkowane na optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku, poprawę komfortu użytkowników, a także ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności budynku na rynku. W ramach optymalizacji zużycia energii w budynkach oferujemy:

 • Analizę zużycia mediów oraz analizę możliwości obniżenia kosztów
  dystrybucji energii;
 • Przegląd infrastruktury technicznej budynku;
 • Analizę pracy systemów i weryfikację poprawności działania instalacji;
 • Analizę możliwości wdrożenia działań bez-, nisko- i wysokokosztowych;
 • Wykonywanie audytów energetycznych budynków i instalacji;
 • Opomiarowanie instalacji;
 • Monitoring zużycia mediów energetycznych (KAPE monitoring);
 • Doradztwo przy realizacji i odbiorze projektów inwestycyjnych;
 • Wsparcie i szkolenia dla kadr technicznych w zarządzaniu energią w budynkach;
 • Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania na realizację inwestycji np. w postaci Białych Certyfikatów;
 • Wsparcie przy wdrażaniu polityki energetycznej.


KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELI
I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW

 • Obniżenie kosztów związanych z mediami energetycznymi w budynku;
 • Obniżenie kosztów inwestycyjnych poprzez pozyskanie dofinansowania;
 • Wybór najkorzystniejszych rozwiązań technicznych;
 • Dostęp do wiedzy eksperckiej z obszaru optymalizacji zużycia energii w budynkach;
 • Podniesienie komfortu użytkowania budynku;
 • Zwiększenie konkurencyjności obiektu na rynku.

OPOMIAROWANIE INSTALACJI

Opomiarowanie instalacji to doskonałe narzędzie do kontroli, a także podejmowania trafnych strategii inwestycyjnych, szczególnie dla właścicieli wielu budynków, takich jak: gminy czy przedsiębiorstwa z rozproszonymi budynkami. 

W ramach programów dofinansowujących wspieramy ich beneficjentów w rozliczaniu się z osiągniętych efektów ekologicznych. Mamy doświadczenie w monitorowaniu efektów w budynkach publicznych. Doradzamy projektantom, jakie instalacje opomiarować, aby nasz Klient mógł prawidłowo rozliczyć się z efektów. Oprócz monitoringu zużycia energii, doradzamy także klientom w zarządzaniu energią w budynkach. Nasze wsparcie polega między innymi na korektach nastaw, zmianie harmonogramów pracy instalacji budynkowych (system centralnego ogrzewania, system wentylacji mechanicznej, przygotowania c.w.u. oświetlenia). 

Poprzez bieżący monitoring pracy instalacji identyfikujemy nieprawidłowości w pracy systemów oraz doradzamy działania naprawcze, które pozwalają wyeliminować błędy oraz przyczyniają się do zapewnienia komfortu użytkownikom budynków.  W budynkach, które mają system BMS, wspieramy kadrę techniczną w bieżącej analizie danych i ciągłym udoskonalaniu pracy systemów oraz ich prawidłowej integracji.

Poniżej pokazano przykładowe oszczędności zarówno energii jak
i kosztów, jakie wygenerowaliśmy dla naszych klientów w budynkach użyteczności publicznej.


Chcesz podnieść standard energetyczny swojego budynku?