KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTOWA

Oferujemy kompleksową obsługę projektową w zakresie budowy
domów energooszczędnych i pasywnych.

Skontaktuj się z nami

PROJEKTY BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

W ramach Pracowni Architektury Energooszczędnej tworzymy nowoczesne projekty budynków efektywnych energetycznie.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę projektową oraz pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, a w tym:

 • doradztwo przy zakupie działki, analizy chłonności terenu, nasłoneczniania i przesłaniania budynków,
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynków energooszczędnych i pasywnych,
 • przygotowanie wniosku o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy,
 • ekspertyzy i inwentaryzacja budowlana istniejących budynków,
 • projekty koncepcyjne wielobranżowe,
 • wielobranżowe projekty budowlane,
 • wielobranżowe projekty wykonawcze,
 • pomoc w pozyskaniu map do celów projektowych,
 • wykonanie badań geotechnicznych gruntu,
 • nadzór autorski na budowie,
 • projekty przyłączy oraz uzgodnienia dotyczące: sieci wod-kan, kanalizacji, instalacji elektrycznych i gazu, zjazdu na działkę,
 • uzyskiwanie odstępstw od przepisów Sanepid i PPOŻ,
 • uzgodnienia z rzeczoznawcami Sanepid, BHP, ppoż., uzgodnienia ZUD,
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • opracowanie kosztorysu inwestorskiego.Opracowanie projektu aranżacji wnętrz,
 • nadzór inwestorski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień jakości i prawidłowości realizacji robót budowlanych pod kątem efektywności energetycznej.

  PROJEKTY GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Audyt i projekt termomodernizacji są podstawą pozwalającą prawidłowo przeprowadzić inwestycję termomodernizacyjną, której podstawowym celem jest zmniejszenie energochłonności budynku, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie. Oferujemy wykonie audytów energetycznych budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej. Audyty są podstawą do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych oraz programów strukturalnych. 

STUDIA WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Analizujemy i pełnimy rolę doradczą w zakresie oceny potencjału planowanego projektu.

Pracownia Architektury Energooszczędnej pod kierunkiem
Dr. Inż Arch. Michał Pierzchalskiego zaprasza do współpracy.