INWESTYCJE

Realizujemy i finansujemy inwestycje efektywnościowe

Skontaktuj się z nami

KAPE S.A. OFERUJE KOMPLEKSOWE WYKONANIE INWESTYCJI PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA WRAZ Z FINANSOWANIEM, W ZAKRESIE UZGODNIONYM Z INWESTOREM

KOMPLEKSOWA REALIZACJA I FINANSOWANIE INWESTYCJI

Realizujemy oraz finansujemy projekty inwestycyjne, których efektem jest obniżenie energochłonności.

Strumień generowanych oszczędności pozwala, w perspektywie kilku lat, na pokrycie całkowitych kosztów inwestycji oraz zarządzania modernizowanym obszarem. W perspektywie ograniczania zewnętrznego dofinansowania inwestycji energooszczędnych w najbliższych latach, proponowana forma współpracy stanowić będzie jedną z najskuteczniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. dokonuje kompleksowej oceny ryzyka finansowego i technicznego inwestycji, w tym oceny gwarancji osiągnięcia oszczędności zużycia i kosztów energii. Na tej podstawie podejmuje decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego. Projekty mogą obejmować praktycznie wszystkie rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zarówno w sektorze przemysłowym, jak również w sektorze usługowym i publicznym. 

RODZAJE FINANSOWANYCH INWESTYCJI

Formułę finansowania inwestycji strumieniem generowanych oszczędności można stosować m.in. dla:

  • modernizacji systemów oświetlenia wraz z wymianą źródeł światła,
  • przebudowy lub modernizacji budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (sprężone powietrzne, ciepło, chłód),
  • odzyskiwania energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
  • budowy lub modernizacji lokalnych źródeł ciepła wraz z zmianą typu paliwa,
  • optymalizacji procesów technologicznych w zakresie produkcji.

ETAPY WSPÓŁPRACY Z DZIAŁEM INWESTYCJI

  1. Nieodpłatna weryfikacja planowanych działań Partnera związanych z efektywnością energetyczną.
  2. Szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna projektu.
  3. Określenie modelu finansowania projektu inwestycyjnego przy udziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
  4. Zawarcie umowy pomiędzy z Partnerem na kompleksową realizację inwestycji z określeniem formy rozliczeń rozłożonych w długim okresie, która przede wszystkim uwzględnia poziom generowanych oszczędności.

Zainteresowanych ofertą inwestycyjną prosimy o kontakt