BUDOWNICTWO

Optymalizacja energetyczna obiektów istniejących
i nowo projektowanych

Skontaktuj się z nami

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDYNKACH

Jeśli jesteś właścicielem, zarządcą, najemcą budynku istniejącego i chcesz zwiększyć efektywność energetyczną, ale nie wiesz jak? A może planujesz wybudować nowy budynek energooszczędny/pasywny i jesteś na etapie poszukiwania optymalnych rozwiązań pod kątem energetycznym?

Od ponad 25 lat KAPE S.A. wspiera Klientów w poprawie efektywności energetycznej budynków.

Doradzamy na każdym etapie cyklu życia budynku tak, aby zużycie i koszty energii były jak najniższe przy zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu wewnętrznego.

FAZA PRZEDINWESTYCYJNA

Walidujemy i badamy racjonalne rozwiązania pod względem ponoszonego kosztu

FAZA PROJEKTOWA

Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań architektonicznych oraz instalacyjnych

FAZA WYKONAWCZA

Pełnimy nadzory w trakcie budowy z naciskiem na jakość wykonywania prac mających wpływ na zużycie energii

FAZA POWYKONAWCZA

Wspieramy w odbiorach prac budowlanych
i instalacji - sprawdzamy zgodność działania systemów z założeniami projektowymi.

FAZA EKSPLOATACYJNA

Prowadzimy monitoring zużycia energii, doradzamy  w zarządzaniu energią w budynku oraz przeprowadzamy analizy pod kątem realizacji działań modernizacyjnych

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Wykonujemy audyty energetyczne budynków, które obejmują analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Celem jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych. Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmuje wszystkie elementy obudowy, instalacje oraz urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii.

Czytaj więcej >

SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA DLA BUDYNKÓW


KAPE wykonuje specjalistyczne badania i analizy energetyczne, pozwalające na podniesienie efektywności energetycznej istniejących budynków, jak również analizy i optymalizację na etapie projektowania budynków.

Przeprowadzamy badania termowizyjne, które pozwalają na identyfikację wad budynku. Metoda ta polega na przedstawieniu rozkładu temperatury
powierzchni w wyniku wykonanych pomiarów natężenia promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej.

Wykonujemy analizy LCC i LCA polegające na obliczeniu kosztów ponoszonych w czasie cyklu życia budynku LCC (Life Cycle Cost) oraz oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) dla nowych budynków
oraz obiektów poddawanych termomodernizacji. Analiza LCC uwzględnia koszty planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji, likwidacji i ma na celu optymalizację rozwiązań stosowanych w obiekcie, mających wpływ na początkowe koszty inwestycyjne oraz przyszłe koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją budynku. Analizy LCC wykonujemy zgodnie z wymogami certyfikacji Breeam International New Construction 2016 (kryterium MAN 02).

Czytaj więcej >

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Podnosimy standard energetyczny budynków!
Przeprowadzamy działania ukierunkowane na optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach, które przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku, poprawę komfortu użytkowników, a także wpływa na zwiększenie konkurencyjności budynku na rynku.

Czytaj więcej >

KAPE MONITORING

KAPE monitoring to system dla nowych i istniejących budynków służący do zbierania, monitorowania i analizy danych o zużyciu energii w budynkach. Właściciel czy zarządca budynków korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej ma stały dostęp do informacji o monitorowanych mediach. Eksperci KAPE świadczą stałą pomoc poprzez analizowanie informacji oraz przygotowywanie i przekazywanie raportów z rekomendacjami działań przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania obiektów.

Czytaj więcej >

INWESTOR ZASTĘPCZY

Oferujemy usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu FIDIC. Nasi inżynierowie i eksperci pomogą na każdym etapie inwestycji, od określenia celu i zakresu inwestycji, poprzez zapewnienie finansowania, wybór wykonawców, nadzór inwestorski, kończąc na odbiorach i rozliczeniu projektu z jednostką finansującą.

Czytaj więcej >

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA BUDYNKÓW

Integracja kompetencji zespołu audytorskiego, architektów i projektantów daje efekty w postaci energooszczędnych budynków.

Na etapie projektowania nowych budynków oraz modernizacji istniejących doradzamy w wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie bryły budynku oraz projektowanych instalacji sanitarnych tak, aby zoptymalizować pod względem energetycznym i kosztowym projektowany obiekt oraz zapewnić odpowiedni komfort użytkowania w fazie eksploatacyjnej.

ZAKRES NASZYCH USŁUG

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych,
  w tym prowadzimy analizy zastosowania odnawialnych źródeł energii;
 • Modelowanie energetyczne budynków;
 • Obliczenia numeryczne dla detali konstrukcyjnych;
 • Analiza oświetlenia w budynku;
 • Analiza kosztu cyklu życia budynku. 

Czytaj więcej >

MODELOWANIE ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

W celu wyznaczenia zapotrzebowania na moc oraz energię dla istniejących oraz projektowanych budynków przeprowadzamy modelowanie energetyczne budynków zarówno metodą miesięczną jak i metodą
godzinową. Komputerowe symulacje umożliwiają inwestorowi czy użytkownikowi końcowemu zapoznanie się z obliczeniowym zapotrzebowaniem na energię do celów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji czy oświetlenia. Modelowanie energetyczne pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rozwiązań technicznych pod względem energetycznym jak i ekonomicznym oraz umożliwia identyfikację obszarów energochłonnych w eksploatowanych budynkach.

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA

Przygotowujemy dokumenty niezbędne, które umożliwiają pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wspieramy w ich rozliczaniu. 

ZAKRES NASZYCH USŁUG

 • Audyty i analizy energetyczne stanowiące podstawę do ubiegania się dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych, takich jak:
  - Programy Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej,
  - Regionalne Programy Operacyjne,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  - System Białych Certyfikatów.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych mających wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie oszczędności energii. 
 • Rozliczenie efektu energetycznego i ekologicznego poprzez monitoring zużycia energii oraz sporządzenie stosownych raportów i audytów ex-post. Kilkudziesięciu naszych klientów uzyskało dofinansowanie na prace termomodernizacyjne oraz na budowę nowych budynków o niskim zużyciu energii.

Czytaj więcej >

Zainteresowanych ofertą działu Budownictwo zapraszamy do współpracy